My Actifit Report Card: February 10 2020

in #actifit3 years ago (edited)

After a few days I finally began to calm my stomach, so I can even steemit function. Today, when it comes to distribution, in terrible weather, things were going on, and then things were being handled in the city, and it was a nice number. In the evening we were invited to a friend who lured us to Indian cuisine, adding photos.

Po pár dnech se mi začal konečně uklidnil zcela žaludek, tak sem schopen i steemitově fungovat. Dnes co se týče distribuce, v hrozném počasí probíhala a pak ještě vyřizování věcí ve městě a hodilo to pěkné číslo. Večer jsme byli pozváni ke známému, jež nás nalákal na indickou kuchyni, jejíž foto přikládám.18408
Daily Activity, Walking

Sort:  

Tak to už to máš v pohodě, když dáš takovou kuchyni :-)
Vypadá to dobře.

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.25530762 TRDO & @jjprac will get 0.83687175 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jo indická kuchyně díky svému koření pomáhá nejen unikátní chuti, ale i trávení. Ale trochu jsem to jedl s obavami, ale žaludek naštěstí jídlo ocenil. :-)

To se divím. Mě naposled po tom silném kari pálila žáha :-)

!BEER
!COFFEEA

No je to jako se vším, tak akorát, dává se málo, oni ty indové to taky někdy přeženou. Ale kari já mám rád, ale někomu to nemusí dělat dobře.

Všeho moc škodí ;-)

!BEER
!COFFEEA


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Slušná porce. Jak kroků tak jídla :-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.06779700 TRDO & @xlisto will get 0.04519800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 61.908 AFIT tokens for your effort in reaching 18408 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.75% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @bucipuci
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 6.6330 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 1.32310462 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.83687175 TRDO curation
@xlisto earned : 0.045198 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @garygeo1 here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23468.60
ETH 1643.03
USDT 1.00
SBD 2.55