My Actifit Report Card: February 6 2020

in #actifit3 years ago (edited)

On Thursday I went in the morning for a prescription for a medicine that I have to take after surgery lived on both legs for many years. Then I picked up the medicine at the pharmacy. After lunch, I went to buy new shoes that had faithfully finished. Then I went to check the cashew at the neighboring village of Chotikov. A walk to the cache and back immediately threw over 8 km. Keš has undergone basic maintenance and inspection. In the evening, in addition to hunting munzee, I and my friends had 2 foamy brews from the microbrewery Dobřany - Modrá Hvězda. Today's photo is a corner of the Strzenka pond. On the way from Pilsen to the cache.

Ve čtvrtek jsem šel hned po ránu pro recept na léky, které musím brát po operaci žil na obou nohou ještě dlouhá léta. Pak jsem si vyzvednul ty léky v lékárně. Po obědě jsem si šel koupit nové boty, jež věrně včera dosloužily. Poté jsem šel zkontrolovat keš u vedlejší obce Chotíkov. Procházka ke keši a zpět hned hodila přes 8 km. Keš prošla základní údržbou a kontrolou. Večer krom odlovu munzee jsem si s přáteli dal 2 pěnivé moky od minipivovaru Dobřany - Modrá Hvězda. Dnešní foto je zákoutí rybníka Strženka. Cestou od Plzně ke keši.17930
Daily Activity, Walking

Sort:  

U Strženky je hezky.

!BEER
!COFFEEA
!trdovoter
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.14322388 TRDO & @jjprac will get 0.76214925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

JJ. Oáza klidu uprostřed lesů. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

😀👍💪

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

Dobrá turistika :-)
!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.16572600 TRDO & @bucipuci will get 0.11048400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jj, jednou za pár měsíců vždy takhle zkontroluji keš kolem či pěšky. :-)

Pokud nepočítám kešky ve městě, tak nejbližší keš mám 10 km od domu. Počkám na jaro a pak možná vytáhnu kolo :-)

Jo kešky v okolí umí dobře motivovat vytáhnout kolo. :-)

:-/. Naposledy jsem na něm jel předloni a mé pozadí vůbec nebylo spokojené :-)

:-)))No po některých jízdách se nemohl člověk posadit. :-)

Ty úzké sedla jsou peklo :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.27610875 TRDO & @krakonos will get 0.18407250 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

It looks beautiful where you are, I am glad you are healthy now my friend! Do you need to continue the Meds?
Excellent @actifit steps ...17,930 Stay fit...Stay healthy!!

Thanks. :-)

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 78.5163 AFIT tokens for your effort in reaching 17930 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.37% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 10.2413 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 1.58505863 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.110484 TRDO curation
@krakonos earned : 0.1840725 TRDO curation
@jjprac earned : 0.76214925 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22936.62
ETH 1576.00
USDT 1.00
SBD 2.48