Sort:  

Aha. To mi nedošlo. :-)

Jakože jsem teď nic nenapsal. Editace je od toho, aby se mohly dělat úpravy :-)
!BEER

Ok. :-) Přidána fotka z blízkého okolí. :-)

Mrknu večer na to :-)

Takže to má být fotka z průběhu té aktivity iděálně? Ne někde z dovolené v Moskvě před rokem, jo? A co když někdo nic nezachytil nebo jen kousek parku, počítá se to?

Fotka z místa aktivity. Bez fotky nejsou splněny podmínky. Kousek parku splňuje podmínku, ale víc zaboduje třeba rozhledna nebo město

Chapu. Ale tedy budu spíš mít méně bodů :)

Nešpekuluj a konej :-). Nějak si to přeberu :-D


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Tak je to teprve Tvá druhá soutěž. Do třetice...

V podstatě první i s pravidly. Druhé kolo snad bude lepší :-D
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 61436.95
ETH 3388.33
USDT 1.00
SBD 2.49