Sort:  

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.16484513 TRDO & @bucipuci will get 0.10989675 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Kdybych tak mohl uposlechnout varování meteorologů a zítra nevyjíždět


!BEER

Něco mi o tom vykládej. Právě jsem se dozvěděl, že jedu zítra Šumavu. A jak známo, na kopečkách to fouká o trochu víc :-)
!BEER

Nezapomeň si na zítra přibalit pořádnou pilu. Jestli to sem opravdu foukne, tak ty nakousaný stromy kůrovcem budou padat jako sirky.


!BEER

Že bych si místo svačiny sbalil motorovku? Radši si vezmu pořádnou svačinu :-)

No , a plnou nádrž... :-)

8-)
!BEER


Hey @mcmira1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36855.48
ETH 2163.43
USDT 1.00
SBD 6.45