Daily Raport... zmienna pogoda [PL/EN]

in #actifit2 years ago

DSC_2274.JPG

Dziś pogoda głównie rozdawała karty. Jak zwykle w środę miałem więcej czasu dla siebie, bo żona pojechała na zajęcia do szkoły językowej, już zbierałem się, żeby wyjść pobiegać, gdy zmieniła się nagle pogoda i zaczęło mocno padać, najpierw deszcz, a za chwilę jeszcze grad. Nie trwało to długo, ale wystarczyło, żeby zniweczyć moje plany. Musiałem odłożyć bieganie na inny dzień, bo dziś chciałem jeszcze zrobić żonie niespodziankę w postaci swojego sztandarowego dania - bagietki zapiekanej z kozim serem, a do tego potrzebowałem jeszcze paru składników. Niespodzianka się udała, a po obiedzie wyszliśmy jeszcze na wspólny spacer, na szczęście nie padało.

ENG Today, the weather mostly changed every couple minutes. As usual, on Wednesday I had more time for myself, because my wife went to the language class, I was already getting ready to go for a run, when the weather changed suddenly and it started to rain heavily, first the rain and then hail. It didn't last long, but it was enough to ruin my plans. I had to put off running for another day, because today I still wanted to surprise my wife with my flagship dish - a baguette baked with goat's cheese, and for that I needed some more ingredients. The surprise was successful, and after dinner we went out for a walk together, fortunately it didn't rain.

DSC_2270.JPG

DSC_2275.JPG

DSC_2276.JPG

DSC_2277.JPG

DSC_2278.JPG

DSC_2281.JPG

DSC_2282.JPG

DSC_2283.JPG

Na zdjęciach są budynki dawnego opactwa w Saint-Denis, do którego zajrzałem po drodze ze sklepu. Wiele z budynków została zrewitalizowana i są tam teraz apartamenty mieszkalne. Przy bramie jest znak "Prive", więc tylko z daleka przyjrzałem się tym budynkom. Poza tym po raz kolejny trafiłem na przebiśniegi, tym razem dość spore połacie białych kwiatków.

ENG The pictures show the buildings of the former abbey in Saint-Denis, which I looked into on the way from the shop. Many of the buildings have been revitalized and there are now residential apartments there. There is a "Prive" sign at the gate, so I just looked at these buildings from a distance. Besides, once again I found snowdrops, this time quite a lot of white flowers.

DSC_2266.JPG

DSC_2267.JPG

DSC_2269EFFECTS.jpg

screenshotwww.strava.com2020.02.1222_42_33.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km145,50 km (+4,83km)7,28 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km129,81 km8,65 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1222_43_36.jpg


It was my Actifit Report #536 Don't stop me now! Keep going!14758
Daily Activity, Walking

Sort:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Dzięki !BEER


Hey @codziennik, here is a little bit of BEER from @browery for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Piękne okolice widze.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 275.305 AFIT tokens for your effort in reaching 14758 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.05% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @sk1920
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @ratelmiodozer
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 204.2850 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54812.07
ETH 4111.68
BNB 591.20
SBD 7.02