Daily Raport... po nitce do celu [PL/EN]

in #actifit2 years ago

DSC_2229.JPG

Wróciłem dziś do pracy, wiedziałem mniej więcej co mnie czeka, miałem kilka spraw do załatwienia poza swoją norą, a każde takie wyjście wiąże się nawarstwieniem spraw, które będą na mnie czekały po powrocie. Planowałem w sumie trening w czasie lunchu, ale szczerze mówiąc nie sądziłem, że tak ładnie wyjdzie. Wszystko przez piękną słoneczną pogodę, termometr pokazywał około 4-5 stopni, ale odczuwalna temperatura była dużo wyższa. Dodatkowym impulsem do szybkiego biegu był brak czasu, chciałem przebiec dziś 8-9 kilometrów, żeby jutro mieć do pokonania podobny dystans, a żeby to się udało to musiałem się zmieścić poniżej 50 minut. Od początku tempo było stosunkowo wysokie, później nawet przyśpieszyłem, ale pod koniec już wyglądałem mety. Na jutro planuję powtórzyć dzisiejszy dystans, a w niedzielę zrobię basen i wszystko wskazuje, że wreszcie uda się zaliczyć wszystkie trzy cele.

ENG I came back to work today, I knew more or less what was waiting for me, I had a few things to do outside of my office, I know that every time I am living my desk a layer of things will be waiting for me when I come back. I was planning to train during lunch, but frankly, I didn't think it would come out so nicely. All because of the beautiful sunny weather, the thermometer showed about 4-5 degrees, but i felt it much higher. An additional impulse to run fast was the lack of time, I wanted to run 8-9 kilometers today to have a similar distance to cover tomorrow, and for that to happen I had to do in under 50 minutes. From the start the pace was relatively high, then I even accelerated, but by the end I was already looking at the finish line. I'm planning to repeat today's distance for tomorrow and I'm going to do swim on Sunday and everything indicates that I'll finally be able to score all three goals.

DSC_2228.JPG

screenshotwww.strava.com2020.02.0718_27_03.png


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km132,11 km6,61 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km121,03 km (+9,01 km)8,07 %


screenshotdocs.google.com2020.02.0717_49_00.png


It was my Actifit Report #532 Don't stop me now! Keep going!16927
Jogging, Running, Walking

Sort:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Thanks for being an exceptional member of the @runningproject initiative.
More information about following this link
Keep on running!

Mogę sprzedać swoje tokeny AFIT na S-E? Bo z dawna znalazłem jakieś drobne :D

Możesz, ale musisz mieć AFITX, żeby przenieść AFIT na SE. Gdybyś nie miał to też jest sposób, napisz do mnie DW na Discord lub Steem.Chat to wytłumacze jak i pomogę to zrobić.

You just received DERANGED @browery Keep up the great work. Congrats, you have been gifted 1 DerangedCoin. You can redeem 20 of them for an upvote from the deranged.coin account. Redeem your tokens by sending to deranged.coin through Steem Engine with your post URL in the memo field, view all your tokens at steem-engine.com

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 258.899 AFIT tokens for your effort in reaching 16927 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 24.31% upvote via @actifit account. 21.23% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 185.8790 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57016.07
ETH 4635.11
BNB 622.62
SBD 7.31