Daily Raport... Salut biloute!... [PL/EN]

in #actifit2 years ago

2242.jpg

Tym razem do Francji wybraliśmy się na zakupy, ale korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na krótki spacer po Valenciennes. Dość często jeździmy tam na zakupy, ale w centrum byliśmy raz czy dwa, i wtedy zawsze pogoda nie sprzyjała. Dziś było pięknie, słonecznie i samo miasto zrobiło na nas dobre wrażenie, co prawda dość ciasna zabudowa w centrum może przytłaczać, ale z drugiej strony widać, że włodarze tego miasta dbają o zachowanie jedności architektonicznej. Bryły i fasady nowych budynków nawiązują do sąsiadujących starszych z przełomu XIX i XX wieku. Miasto jest w rejonie "ch'ti" o którym mowa we wspomnianym przeze mnie filmie "Jeszcze dalej niż północ", ale nie wiem jak to kultury "ch'ti" ma się kebab, a taki znaleźliśmy na spacerze. Dotychczas kuchnia "ch'ti" kojarzyła mi się z dość specyficznymi serami, ale kto wie, świat się zmienia :)
Rano jeszcze przed wyjazdem na zakupy byłem u swojego fryzjera, korzystając z okazji zajrzałem na cmentarz wojenny w Saint-Symphorien.

ENG This time we went shopping in France, but taking advantage of the beautiful weather we went for a short walk to centre of Valenciennes. We went there quite often for shopping, but in the center we were once or twice, and then the weather was always not good. Today it was beautiful, sunny and the city itself made a good impression on us, although the rather tight buildings in the center may overwhelm us, but on the other hand, you can see that the city's rulers care about preserving the architectural unity. The bodies and facades of the new buildings refer to the neighboring older ones from the turn of the 19th and 20th century. The city is in the area of "ch'ti" mentioned in the film "Bienvenue chez les Ch'tis" mentioned by me, but I don't know how to have a "ch'ti" culture, and we found one on a walk. Until now, "ch'ti" cuisine was associated with quite specific cheeses, but who knows, the world is changing :)
In the morning before we went shopping I was at my hairdresser's, and I took the opportunity to look at the war cemetery in Saint-Symphorien.

2236.jpg

2237.jpg

2239.jpg

2240.jpg


2226.jpg

2221.jpg

2223.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km132,11 km (+4,16 km)6,61 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km112,03 km7,47 %


screenshotdocs.google.com2020.02.0620_45_11.jpg


It was my Actifit Report #531 Don't stop me now! Keep going!14798
Daily Activity, Shopping, Walking

Sort:  

Pięknie spędzony czas. Pozdro!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 252.55 AFIT tokens for your effort in reaching 14798 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.92% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @vesytz
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 183.5300 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57822.35
ETH 4640.60
BNB 623.93
SBD 7.24