Word Poetry Challenge #1: "Larawang Kupas"

image
Imahe galing pinterest.com

"Larawang kupas", Larong kumukupasSabawat araw nalumilipas
Sabawat oras na dumaraan
Sabawat taon na dumarating,
Hindi ma-ikakailang ang mundong ginagalawan ay nagiiba.


Oo. Nagiiba ng kanyang pananaw
Pananabik sa mga bagay na bago
Bagong Teknolohiya, mga bagong laro
Na ginigiliwan ng mga kabataan sa kasulukoyan..
ibang~iba na.


Sa pag~usbong nito ay sya ding sabay sa pagkawala sa mga nakagisnang larong pinoy
Na sa paglisan ng mga panahon
sa larawan na lang masisilayan ang ganda na dulot
Ngunit sadyang ito nalang ba ang kanyang kapalaran.
Kapalaran na sapagdating ng panahon ay kukupas at mawawalang tuloyan.


Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas
Sa pagpatak ng ulan
at sikat ng araw ikay kasama ng barkada
Ang sayang dulot, na walang kapantay
Kung maibabalik ko lamang ang panahon at ang oras


Hanggang sa mga sandaling ito di ako nagbabago
Ikaw parin ang larong walang katulad
Taglay ko pa rin ang damdamin sa'ting lumang litrato
walang humpay na mga ngiti
sa mga labi habang naglalaro
Ngunit, ewan ko
Ba't sabay ang pagkupas nito
Ay ang unti~unting pagkawala ng mga ala~ala.


Sayang lang!
Sapagkat Ito'y matalinong ginawa nang ating mga ninuno,
Na sana'y ating inalagaan at pinapahalagahan,
Ngunit sa isang banda'y
Kinalimutan.


Taguan, luksong~baka, patintero, siyatong,
tumbang~preso, sipa.
Oh! Kay gandang obra maestra,
Na sa larawang kupas na lang
makikita.
Na sa ibang araw ay may posibilidad na kalimutan at mawala.Ito po ang pangalawang akda ko sa patimpalak na pinamunuan ni Ginoong @jassennessaj.
Naway nagandahan po kayo.
Maraming salamat!!

** Ito naman ang una kong akda.
https://steemit.com/wordchallenge/@aljoursantillan/word-poetry-challenge-1-larawang-kupas-eba8184a8f9bf **Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg
DQmdKyejpH4V9VkPL23PjRMYfhbLjGK4Wm1hqaJVFmnyb8K.gif

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aljoursantillan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.