Word Poetry Challenge #1: "Larawang Kupas"

tumblr_static_tumblr_static_89rbnr65qko40c4gwswoowsow_640.gif
Imahe galing sa tumblr.com"Larawang kupas", Ay Syang Inspirasyong dulot.


Nasaktan ako noon
Lumuha ako dahil sa sakit na naramdaman ko
Halos sumuko ako
Dahil sa mabigat na hamon ng buhay
Pero wala sa kanila ang dahilan ng aking paghihirap
Naglakas-loob na magbigay ng tainga upang makinig, o buksan ang kanilang mga palad
para sa kaginhawahan


Ang panalangin ay ang tanging armas ng pagpunta sa pamamagitan ng
Isang taimtim na pangako ng mga mata sa akin
Bit~bit ang nag-iisang larawang kupas
Na magsisilbing ala~ala
Isang yakap sa pinakamadilim na punto ng aking buhay
Isang puso na nagdurugo na may dalisay na pag-ibig
Na nagpapatindig sa akin tulad ng
Mga bakas ng pa-a sa buhangin
Ang Diyos ay nasataas gagabay
Tulad ng kabalyero at nagniningning na kalasag.


gising na ako
Dahil sa munting kupas na litrato
Hindi na matatalo ng
kahinaan ang aking
Determinasyung magtagumpay
Sa wakas ay maglalayag ako sa bangka
Sabay sa malaking alon ng mga pagsubok sa buhay
Na patungu sa kabila ng bagyo ng kaguluhan ng buhay


taas nu-o
Tinawid ko ang malawak na karagatan ng mga hamon
Sa paglalayag
Naka-angkla ang karunungan at lakas ng loob
Kapitan na may walang katapusan na pag-ibig ng Diyos
Sa nag-iisang isla ng tagumpay
Kung saan ang pinakamataas na pedestal,
Naghihintay sa akin upang tumayu at iwagayway ang bandera ng tagumpay
Tulad ng maliliit na uod ay nagiging paruparo
Sa dulo ng higanting puno


gising na ako
Sa inspirasyung dulot
Sa nag-iisang piraso na larawang kupas,
Hindi ako sumuko
Hanggang sa magkita ang iyong mga mata at mata ko sa itaas.


Ito po'y opisyal na lahok sa ginawang patimpalak ni Ginoong @jassennessaj, sanay nagustohan po ninyo.
Salamat!Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted by the communal account, @steemph.cebu by aljoursantillan being run at Teenvestors Cebu (Road to Financial Freedom Channel). This service is exclusive to Steemians following the Steemph.cebu trail at Steemauto. Thank you for following Steemph.cebu curation trail!

Don't forget to join Steem PH Discord Server, our Discord Server for Philippines.