Dlaczego warto wybrać włoskie wybrzeże adriatyckie ?

in wlochy •  2 months ago 

Gdy dotarliśmy nad włoski Adriatyk i gdy zobaczyliśmy włoską plażę ….to od razu przypomniała nam się plaża z Pobierowa 😊 Ta szeroka piaszczysta plaża i drobny piasek skojarzyły nam się z wczasami z dzieciństwa. To jednak był początek miłych chwil.

Kolejnym miłym akceptem była wizyta w Wenecji a w wolnych chwilach…wylegiwanie się na basenie 🏊‍♂. Takie atrakcje mieliśmy na kempingu Mediterraneo. Nawet zrobiłem relację z tego kempingu ale o tym może będzie następnym razem 🔜

Rest_and_Travel.jpg

Zobacz co słychać u mnie na Facebooku - będę wdzięczny za śledzenie :)

https://www.facebook.com/RestAndTravel/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @restandtravel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!