[Witness] @sp-group-witness

sdfz.png


Zskj9C56UonWToSX8tGXNY8jeXKSedJ2aRhGRj6HDecqrfZPiDj74hg16YoWo7tTMVKwz12eoMKu1CSB5yT2CbG8pthrscR9Z1vxxUQiHkRk9hPvgHqY.png


SP-GROUP is a group associating Polish community in STEEM blockchain. We have organized a number of competitions, fun games and MeetUps. In addition to motivating our Polish members, we also provide direct support to Polish authors using our Trail, which is getting stronger and stronger every day. The next step in our development is even stronger integration with Steem blockchain thanks to @ sp-group-witness. Profits from the @sp-group-witness account will be used to organize further competitions, games and MeetUps for the Polish community on even higher level.

If you would like to support us, please vote for our witness: https://steemitwallet.com/~witnesses

dzzfs.png


vM1pGHgNcyCXUWJECrZbvn1NMPj1oFGUo3gYfF3NNPRD9aFLYzaMshaTz26xytNVRuddgcekmU1pZUzD9j9BDXKgk3SFLLKwH29rVEMEoGE7ihii1TbX84ebeM6wxJzFtBjo886.png

@sp-group | @sp-group-up | @sp-group-witness

Do you want to get to know us better? Talk with us? Or maybe you want to join us? We invite you to our CHATQmSAyQZYtDPkeqB88rsVREnCqevVMZCPmHZY26jjFjw6mZ.png


SP-GROUP jest grupą zrzeszającą polską społeczność STEEM. Na swoim koncie mamy szereg przeprowadzonych konkursów, zabaw, MeetUpów. Poza zrzeszaniem oraz motywowaniem polskiej społeczności zajmujemy się też bezpośrednim wsparciem polskich twórców za pomocą naszego TRAILa, który z każdym dniem mocno rośnie w siłę. Kolejnym krokiem w naszym rozwoju jest jeszcze mocniejsza integracja z blockchainem steem dzięki @sp-group-witness. Profity płynące z @sp-group-witness w największym stopniu posłużą nam do organizowania na coraz to wyższym poziomie kolejnych konkursów, zabaw, MeetUpów dla polskiej społeczności.

Jeśli chcesz nas wesprzeć oddaj na nas swój głos na stronie: https://steemitwallet.com/~witnesses

dzzfs.png


vM1pGHgNcyCXUWJECrZbvn1NMPj1oFGUo3gYfF3NNPRD9aFLYzaMshaTz26xytNVRuddgcekmU1pZUzD9j9BDXKgk3SFLLKwH29rVEMEoGE7ihii1TbX84ebeM6wxJzFtBjo886.png

@sp-group | @sp-group-up | @sp-group-witness

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz CZAT

Sort:  

Bążur @sp-group-witness!


Witamy na #polish, czyli polskim tagu Steem! Moim zadaniem jest wprowadzenie Cię w tajniki sieci.

  - Użytkownicy sieci nie lubią plagiatów, oszustw, promowania piramid finansowych i obrażania innych. Warto mieć to na uwadze publikując wpis.
  - Jeśli wpis zawiera duże dawki wulgaryzmów, pornografii i treści dla dorosłych, rozważ użycie tagu nsfw.
  - Uważaj na oszustwa! Różne osoby mogą próbować wyciągnąć od Ciebie tokeny lub delegacje (prośby, klikanie w linki, próby przejęcia Twojego hasła do konta). W razie wątpliwości wejdź na Chat Polskiej społeczności i zapytaj o zaistniałą sytuację.
  - Chat Steemit Polska to otwarty chat całej polskiej społeczności. Kliknij w ten link aby go uruchomić. Chat nie jest zintegrowany ze Steem - zakładasz tam zwykłe konto, podobnie jak w wielu usługach sieciowych. Wygodnie jest jednak użyć takiego samego nicka jak na Steem.
  - Zachęcamy Cię do odwiedzenia FAQ na steemweb.pl, gdzie możesz dowiedzieć się mnóstwa rzeczy związanych ze Steemem. Jest to wybór najlepszych poradników stworzonych przez doświadczonych użytkowników platformy.
  - Nie wiesz jakich tagów użyć do wpisu? Zajrzyj na listę tagów lub wybierz coś z drzewa tagów.. Odpowiednie tagi zwiększą zasięg twoich postów i nagrody z nich!
  - Zapisz hasło w bezpiecznych miejscach! Jeśli je utracisz, to nigdy już nie odzyskasz konta!

Baw się dobrze!

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

Congratulations @sp-group-witness! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

Welcome to the world of Steem witnessing 😁

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29614.78
ETH 1974.41
USDT 1.00
SBD 2.70