มื้อเที่ยง...

in #whereinlast month

มื้อเที่ยง เผ็ดเผ็ด
สวัสดีครับทุกคนคงจะทานข้าวเที่ยงกันครบทุกคนแล้วนะครับก็มาทักทายกันหลังจากเที่ยงเลยเที่ยงของวันนี้มาฝากทุกคนครับสำหรับใครที่ถามรสชาติจืดๆ

ขอนำเสนออาหารมื้อเที่ยงแบบเผ็ดๆแสนอร่อยวันนี้ของผม เป็นอาหารที่นำมาจากที่บ้านครับ ผัดหนังหมู แล้วก็ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่โรงงาน แล้วก็หายพริกสดตามภูมิประเทศที่ดูไว้นางมาเพิ่มให้ได้รสชาติที่เผ็ดร้อน รอดตายไปได้อีกมื้อ

แล้วเมนูของเพื่อนเอามาอวดกันหน่อย แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

I like it. It's look like spicy.

Thank you glad you like it.

Thank you glad you like it.

能看懂了,挺好👍

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

看到圖片並想像它。

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13692.55
ETH 402.90
USDT 1.00
SBD 1.00