သူငယ္ခ်င္းေတြ အေၾကာင္း အပိုင္း ၃၁

in wafrica •  8 months ago

images(3).jpg

ေတာင္ငူ ေရာက္ေတာ့ သစ္ေတာ႐ုံးပဲ အရင္သြားလိုက္တယ္။
ၿပီးမွ ကိုလွျမင့္ဆီ သြားမယ္ေပါ့။
႐ုံးဝင္းထဲဝင္တာနဲ႔ ကိုလွျမင့္နဲ႔ ေတြ႔တယ္၊ သြားႏွင့္ လိုက္ခဲ့မယ္ ေျပာတယ္။
႐ုံးကလူေတြလဲ က်ေနာ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ကူညီၾကပါတယ္။
ဘက္ဒိတ္နဲ႔ လုပ္ေပးဖို႔ေျပာေတာ့၊ မလိုဘူးတဲ့။
သူတို႔ ေလဘာ႐ုံးက အဲဒီ ျပသနာမ႐ွိဘူး၊ ပုံစံ ၇ လုပ္လို႔ရတယ္။
ခ်က္ခ်င္းပဲ ေျမပုံဆြဲစာေရး ခန္႔စာ႐ိုက္တယ္။
ၿမိဳ႕နယ္မႉးလဲ ႐ွိေနေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္မွတ္ထိုးေပးတယ္။
႐ုံးအုပ္ရယ္ ကိုလွျမင့္ရယ္ က်ေနာ္ရယ္ စက္ဘီးေတြနဲ႔ ေလဘာ႐ုံး သြားၾကတယ္။
ကိုလွျမင့္က က်ေနာ့္ကို တင္နင္းလာတယ္။
ဟိုမွာလဲ သိပ္မၾကာဘူး၊ ပုံစံ ၇ ရလာတယ္။
သူတို႔ခ်င္းက မိတ္ေဆြေတြဆိုေတာ့ ျမန္တာေပါ့။
လမ္းမွာ လၻက္႐ည္ဆိုင္ထိုင္တယ္။
က်ေနာ္ေငြ႐ွင္းတာ သူတို႔လက္မခံဘူး၊ သူတို႔ပဲ ႐ွင္းတယ္။
ရံုးျပန္ေရာက္ေတာ့ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး စိုက္ခင္းေဒသ ၁ သို႔ေျပာင္းေရႊ ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႐ုံးမိန္႔တစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးပါတယ္။
ရက္ၾကာမယ္၊ ေငြကုန္မယ္ ထင္ထားတာ။
ဒီလို လြယ္လြယ္ကူကူ ၿပီးသြားမယ္ မထင္ခဲ့ဘူး။
ကူညီတဲ့သူေတြအားလံုးကို မေျပာတတ္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္မိတယ္။
ဘက္ဒိတ္မဟုတ္ေတာ့ ဘာျပသနာမွလဲ မ႐ွိေတာ့ဘူး။
ရန္ကုန္ျပန္ၿပီး အလုပ္ဝင္ေၾကာင္း သတင္းပို႔လိုက္ရင္ ဝန္ထမ္းစာရင္းထဲ ကိုယ့္နာမည္ ေရာက္သြားၿပီ၊ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းလဲ ျဖစ္သြားၿပီ။
အဆင္ေျပသြားၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ ရန္ကုန္ျပန္မယ္ဆို ျပန္လို႔ရေနၿပီ။
ျပန္ရင္ ေက်းဇူး မသိတတ္ဘူး အထင္မခံႏိုင္ဘူး။
ဝမ္းေတဘယ္ေတာ့ ေက်းဇူးျပဳခ်င္တယ္၊ ကိုယ္လဲေသာက္ခ်င္တာေပါ့။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @agagko! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-28T15:02:06
Account Level: 1
Total XP: 208.00/200.00
Total Photos: 32
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank