I WAS BROKE - I LISTEN TO 1 PERSON - MY LIFE IS CHANGING IN THE WAY OF FINANCIAL FREEDOM!

in #vincentb4 years ago
Hello Beautiful steemers!
 My name is Alexander and I'm from Belgium. I was completely down five months ago. No income, no goals and no future. Then a friend came to me and told me that he had something for me.
Alex I'm going to help you with FINANCIAL FREEDOM. I said how are you going to do that? I am in a platform where they teach you to trade in the currency market + you get tools where you can make money with. I said no thanks I do not believe these scam systems. 
He said to me: just come along to a meeting and judge then afterwards. I said ok, I will come. When I entered the hall I could not believe my eyes. 200 passionate people who had experienced the same as me. 
The energy in room was unbelievable! Now that I am enrolled and learn to use + tools. Is this gradually changing my life. 

what convinced me:


 WHY WE CAN CHANGE YOUR LIFE!

1. We offer a Forex course from basic to professional  (course).
2. Tools where you get signals from pro traders "accuracy 70-90%".
3. Build a team with us and become successful.
4. We give 3,4,5.... live trainings  every week on "ZOOM" = Better than skype.

We speak about:

Powerpoint Presentation
- mindset
- How to introduce people
- (ZOOM MEETING = ALL FREE)More info:

Facebook: https://www.facebook.com/alexander.skoulos

Whatsapp: +32465706291

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo mooie steemers!

 Mijn naam is Alexander en ik kom uit België. Ik was vijf maanden geleden helemaal niet thuis. Geen inkomen, geen doelen en geen toekomst. Toen kwam er een vriend naar me toe die me vertelde dat hij iets voor mij had.

Alex, ik ga je helpen met FINANCIËLE VRIJHEID. Ik zei hoe ga je dat doen? Ik zit op een platform waar ze je leren om te handelen op de valutamarkt + je krijgt tools waar je geld mee kunt verdienen. Ik zei nee bedankt ik geloof deze zwendel-systemen niet.

Hij zei tegen mij: kom gewoon naar een vergadering en oordeel daarna. Ik zei oké, ik zal komen. Toen ik de hal binnenkwam, kon ik mijn ogen niet geloven. 200 gepassioneerde mensen die hetzelfde hadden meegemaakt als ik.

De energie in de kamer was ongelooflijk! Nu dat ik ben ingeschreven en leer + tools te gebruiken. Verandert dit geleidelijk mijn leven.

WAAROM WIJ KUNNEN JE LEVEN VERANDEREN!
 1. We bieden een Forex cursus aan van basis tot professioneel (cursus).
 2. Gereedschappen waarbij u signalen ontvangt van pro handelaars "nauwkeurigheid 70-90%".
 3. Bouw een team met ons en word succesvol.
 4.  We geven 3,4,5 live-trainingen elke week op "ZOOM" = beter dan skype.

We praten over:

 1. PowerPoint presentatie
 2. manier van denken
 3. Hoe mensen te introduceren
 4. Leren traden 

(ZOOM MEETING = ALL FREE) Meer info:Facebook:

https://www.facebook.com/alexander.skoulo

WhatsApp: +32465706291

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola Beautiful steemers!


 Mi nombre es Alexander y soy de Bélgica. Estaba completamente deprimido hace cinco meses. Sin ingresos, sin metas y sin futuro. Entonces un amigo vino a mí y me dijo que tenía algo para mí.

Alex, te ayudaré con la LIBERTAD FINANCIERA. Dije cómo vas a hacer eso? Estoy en una plataforma donde te enseñan a comerciar en el mercado de divisas + obtienes herramientas con las que puedes ganar dinero. Dije que no, gracias. No creo en estos sistemas de estafas.

Él me dijo: solo venga a una reunión y juzgue luego. Dije que sí, iré. Cuando entré al salón, no podía creer lo que veía. 200 personas apasionadas que habían experimentado lo mismo que yo.

¡La energía en la habitación era increíble! Ahora que estoy inscrito y aprendemos a usar + herramientas. ¿Esto está cambiando mi vida gradualmente?

 ¿POR QUÉ PODEMOS CAMBIAR TU VIDA?

 1.  Ofrecemos un curso de Forex de básico a profesional (curso).
 2. Herramientas en las que obtienes señales de la precisión de los traders "70-90%".
 3. Forme un equipo con nosotros y tenga éxito.
 4. Damos 3,4,5 ... entrenamientos en vivo cada semana en "ZOOM" = Mejor que skype.

Hablamos de:

 1. Presentación de Powerpoint
 2. mentalidad
 3. Cómo presentar personas

(REUNIÓN DE ZOOM = TODO GRATIS) Más información:

Facebook: https://www.facebook.com/alexander.skoulos

Whatsapp: +32465706291

Sort:  

This post has received a 11.22 % upvote from @booster thanks to: @gentstudent.

This post, with over $50.00 in bidbot payouts, has received votes from the following:

upme payout in the amount of $27 STU, $47 USD.
smartsteem payout in the amount of $22 STU, $39 USD.
booster payout in the amount of $22 STU, $38 USD.

For a total calculated bidbot upvote value of $71 STU, $124 USD before curation, with approx. $18 USD curation being earned by the bidbots.

This information is being presented in the interest of transparency on our platform @gentstudent and is by no means a judgement of your work.

Hello, it happened to me just like you when they spoke to me about this platform in principle it seemed to me to be impossible to believe. But one day he attended a meeting and that's where he ends up believing it's true; Although I have not obtained good rewards, I keep trying. Your post is very good because it confirms the good experience you have had.

@gentstudent mocht u zin hebben in 3 dagen gratis cultuur festival vind u hier meer informatie, vanharte welkom.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42783.04
ETH 3275.78
BNB 485.11
SBD 4.88