Bronie nieśmiercionośne MOGĄ NAMIERZAĆ MÓZG, POZORUJĄC SCHIZOFRENIĘ - Artykuł z magazynu WIRED - rok 2008

in v2k •  2 years ago  (edited)

W tematyce stosowania na całym świecie wobec nieświadomych ludzi najbardziej zbrodniczych technologii, zwanych dla zmylenia przeciwnika "bronie nieśmiercionośne",

  1. używanych przez zorganizowane grupy przestępcze, na czele z agendami rządowymi wszystkich krajów, min. na zlecenie rządów, grup przestępczych u szczytu władzy lub przestępców, mających znajomych w sferach militarnych, detektywistycznych, medialnych, itd. w celu pozorowania u celów ich ataków tzw. "choroby psychicznej",

  2. przy współudziale mafii psychiatrycznej - to cały połączony system - także dla celów masowych eksperymentów
    z wykorzystaniem mózgów zwierząt i ludzi,

  3. w celu zasilenia baz danych Sztucznej Inteligencji - AI - danymi o wszelkich aspektach funkcjonowania mózgów u ludzi z wszystkich warstw, o każdym rodzaju wykształcenia, ilości przeżytych traum lub ich braku, itd.,

prezentuję kolejny artykuł z roku 2008 ze stron magazynu Wired - (zajmującego się tematyką technologii i jej wpływu na społeczeństwo i kulturę), link: https://www.wired.com/2008/02/report-nonletha/
i jego tłumaczenie.

WIRED BRONIE NIEŚM POZOROWANIE SCHOZIFRENII 2  .jpg

WIRED BRONIE NIEŚM POZOROWANIE SCHOZIFRENII.jpg

TYTUŁ: RAPORT- BRONIE NIEŚMIERCIONOŚNE MOGĄ NAMIERZAĆ MÓZG I POZOROWAĆ SCHIZOFRENIĘ
Data artykułu 18 lutego 2008 r., autor: SHARON WEINBERGER

"Spośród wszystkich zaproponowanych szalonych, dziwacznych, mniej śmiercionośnych broni, najbardziej niepokojące pozostaje wykorzystanie mikrofal do celowania w ludzki umysł/mózg.
Pytanie brzmi: czy to coś więcej niż miejski mit? Być może nie mamy ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ale nowo odtajnione sprawozdanie Pentagonu, "Bioeffects of Selected Non-Lethal Weapons" - "Biologiczne efekty stosowania broni nieśmiercionośnych",
link : https://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/files/Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf ,

uzyskane przez prywatnego obywatela na mocy ustawy o wolności informacji, zawiera kilka fascynujących ciekawostek na temat różnych egzotycznych pomysłów na broń.

Wśród nich są broń, która mogłaby zaburzyć pracę mózg, a także obiekt moich wieloletnich poszukiwań - urządzenie "Głos Boga", które tworzy głosy w głowach ludzi.

Jak zauważono w sprawozdaniu: "Zastosowanie technologii mikrofalowego przesłuchiwania [mózgu] mogłoby ułatwić prywatną transmisję wiadomości.
Przydatne może okazać się dostarczenie takich danych osobie nieświadomej istnienia tego typu technologii.

Broń taka nie tylko może zakłócać zmysł słuchu, ale może być niszcząca psychicznie, [wywołując szok] gdy nagle usłyszy się 'głos w głowie'.

Niepokojące głosy w głowie? Cóż, biorąc po uwagę, że jest to coś, co większość ludzi kojarzy ze schizofrenią.
Wciąż aktualne pytanie brzmi: Czy taka broń jest możliwa?
Według raportu jest to nie tylko możliwe, ale już zostało zademonstrowane w postaci surowej:

Ponieważ częstotliwość słyszanego dźwięku zależy od charakterystyki impulsu energii fal radiowych, wydaje się możliwe, że technologia ta mogłaby być rozwinięta do tego stopnia, że słowa mogłyby być przekazywane, aby mogły być słyszane, tak jak słowa mówione, z wyjątkiem faktu, że głosy byłyby słyszane jedynie w głowie odbiorcy. W jednym eksperymencie udało się zademonstrować komunikację słów od jednego do dziesięciu przy użyciu energii mikrofalowej "modulowanej mową". Mikrofony, ustawione obok osoby słyszącej głos w głowie nie były w stanie odebrać [tego] dźwięku. Dodatkowy rozwój tego rozwiązania otworzyłby szeroki wachlarz możliwości.

Technologia ta nie wymaga ekstrapolacji w celu oszacowania jej przydatności. Energia mikrofal może być wykorzystywana w pewnej odległości, a odpowiednia technologia może być dostosowana do istniejących urządzeń radarowych. Dostępne są również urządzenia celujące, ale - w szczególnych okolicznościach, które wymagają szczególnej specyfiki - może zaistnieć potrzeba dodatkowego opracowania. Skrajna specyfika kierunkowa byłaby wymagana do przekazania wiadomości pojedynczemu zakładnikowi, otoczonemu np. przez porywaczy.
Przy użyciu aktualnej technologii [rok 2008 !!! - przyp. tłumacza] sygnały mogą być transmitowane na duże odległości (setki metrów). Dłuższe dystanse i bardziej zaawansowane typy sygnałów będą wymagały większych urządzeń, ale wydaje się, że możliwe jest nadawanie niektórych sygnałów w bliższych zakresach za pomocą przenośnych urządzeń.

Jeśli głosy w głowie nie są wystarczająco niepokojące, w raporcie pojawia się również teoria o broni mikrofalowej, która może wykorzystywać impulsy elektromagnetyczne do zakłócania funkcjonowania mózgu. Zadziałałoby to poprzez "synchronizację rytmiczno-czynnościową neuronów mózgu, zakłócając normalne sterowanie drogą korowo-rdzeniową i drogą korowo-jadrową, co zakłócałoby normalne funkcjonowanie neuronów motorycznych kręgosłupa, kontrolujących ruchy mięśni i ciała".

Zastosowanie impulsów elektromagnetycznych jest również koncepcyjną technologią nieśmiercionośną, która wykorzystuje energię elektromagnetyczną do wywołania synchronii nerwowej i zaburzenia dobrowolnej kontroli mięśni. Nie wykazano skuteczności tej koncepcji. Jednakże, na podstawie wcześniejszych prac nad oceną potencjału elektromagnetycznego generatora impulsów do oddziaływania na ludzi szacuje się, że w mózgu mogą być wytwarzane wystarczająco silne pola wewnętrzne, aby móc pobudzać neurony.

Niestety, w raporcie nie ma zbyt wiele innych wiadomości o całym kontekście jego powstania w roku 1998 i nie ma w nim konkretnych odniesień do bieżących programów czy badań - jeśli jakieś są - nad taką bronią.

KONIEC TŁUMACZENIA ARTYKUŁU Z WIRED.

Przytoczę tutaj niedawny mój artykuł pt. "Armia Amerykańska usunęła stronę o technologii PRZESYŁANIA GŁOSÓW DO CZASZKI NA ODLEGŁOŚĆ - WIRED"

link: https://steemit.com/v2k/@margharet3m/armia-amerykanska-usunela-strone-o-technologii-przesylania-glosow-do-czaszki-na-odleglosc-wired ,

który łączy się z całym tym zagadnieniem.

Wired – ( https://www.wired.com) amerykański magazyn publikowany w formie papierowej jako miesięcznik oraz internetowej.

"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony."

universe-1351865_960_720.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zamieszczam sprecyzowanie jednego z akapitów tłumaczenia:
RAPORT NON LETHAL WEAPON 2006 skutki słyszenia głosów dewastujące.jpg