Armia Amerykańska usunęła stronę o technologii PRZESYŁANIA GŁOSÓW DO CZASZKI NA ODLEGŁOŚĆ - WIRED

in v2k •  2 years ago  (edited)

Dn. 9 maja 2008 r. amerykański magazyn WIRED (zajmujący się tematyką technologii i jej wpływu na społeczeństwo i kulturę), opublikował artykuł, w którym informuje o fakcie zniknięcia ze stron Armii Amerykańskiej (prawdopodobnie w roku 2005) ( https://usacac.army.mil/organizations/mccoe/call )

wpisu o broni o nazwie URZĄDZENIE DO PRZESYŁANIA GŁOSÓW DO GŁOWY/CZASZKI LUDZI I ZWIERZĄT (akronim: V2K).

Definicja/Zakres:
Broń nieśmiercionośna, która obejmuje: 1) urządzenie neuroelektromagnetyczne wykorzystujące mikrofalowe przenoszenie dźwięku do czaszki osób lub zwierząt za pomocą modulowanego impulsowo promieniowania mikrofalowego; oraz 2) ciche urządzenie dźwiękowe, które może przenosić dźwięk do czaszki osoby lub zwierzęcia. UWAGA: Modulacją dźwięku mogą być komunikaty głosowe lub podprogowe. Jednym z zastosowań V2K jest elektroniczne odstraszanie ptaków w pobliżu lotnisk.

V2K ZE STRON ARMII AMERYKAŃSKIEJ.jpg

Artykuł z magazynu Wired na temat zniknięcia tego opisu ze stron Armii Amerykańskiej:

Wired Armia usunęła stronę V2K artykuł z maja 2008.jpg

Wired Armia usunęła stronę V2K w roku 2005 artykuł z maja 2018.jpg

Moje tłumaczenie artykułu z magazynu Wired:
" Bardzo dziwna strona Armii na temat broni "Voice-to-Skull" - "Głosy do głowy/czaszki" została usunięta.
Już sam fakt, że taka informacja tam istniała, było dziwne. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, że zniknęła.
Jeśli wprowadzimy to hasło do wyszukiwarki Google, zobaczymy "Urządzenie do przesyłania głosów do czaszki" (ang. Voice-to-Skull"), ale - jeśli klikniemy na link do strony internetowej - okaże się, że link ten jest "martwy".

We wpisie o tej nazwie, wciąż dostępnym na stronie internetowej Federacji Naukowców Amerykańskich, czytamy:

Broń nieśmiercionośna, która obejmuje: 1) urządzenie neuroelektromagnetyczne wykorzystujące mikrofalowe przenoszenie dźwięku do czaszki osób lub zwierząt za pomocą modulowanego impulsowo promieniowania mikrofalowego; oraz 2) ciche urządzenie dźwiękowe, które może przenosić dźwięk do czaszki osób lub zwierząt.
UWAGA: Modulacją dźwięku mogą być komunikaty głosowe lub podprogowe. Jednym z zastosowań V2K jest elektroniczne odstraszanie ptaków w pobliżu lotnisk.

Grupa Christians Against Mental Slavery (Chrześcijanie przeciwko umysłowemu zniewoleniu) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, najpierw odnotowała zmianę (mają też stały zrzut ekranu ze strony).
Przedstawiciel grupy mówi mi, że skontaktował się z administratorem Webmastera, który miał im tylko powiedzieć, że wpis został "na stałe usunięty".

Powyższy obraz jest sfilmowanym przez jedną osobę wyobrażeniem tego, jak może działać broń "Voice-to-skull" - "Broń Głosy-do czaszki." Koniec tłumaczenia artykułu z magazynu Wired.

Teraz przechodzę do prezentacji zrzutów z ekranu z mojego wyszukiwania i klikania w podane wyżej odnośniki i linki.
Weszłam na stronę Grupy Christians Against Mental Slavery (Chrześcijanie przeciwko umysłowemu zniewoleniu) : http://slavery.org.uk/TV_interview.htm
i zobaczyłam opis oraz film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=260&v=Rif_u-uN7bo

W Google odnalazłam wiele odsyłaczy do tego linku, jako do linku, pod którym istniał opis urządzenia na stronie Armii Amerykańskiej. W archiwum internetowym Wayback Machine, za rok 2004 informacja ta wciąż jest zapisana:

zw. z art. Wired Armia strona z archiwum rok 2004.jpg

V2K ZE STRON ARMII AMERYKAŃSKIEJ.jpg

Lecz, z roku 2007 opisu już nie ma:

zw. z art. Wired strona z Wayback machine poświęcona technologii Głos do głowy.jpg

Na całym świecie trwa wyścig zbrojeń Sztucznej Inteligencji, połączonej z najgorszymi broniami, jakie można było sobie wyobrazić. Czyli broniami "niewidzialnymi": psychotronicznymi, połączonymi z arsenałem nękania o niewyobrażalnej dotąd skali, czyli włamaniami do mózgu i końcowym już etapem odkodowania obrazów z mózgu, także na odległość.

Jeśli chodzi o promieniowanie mikrofale, to nie są bronie nieśmiercionośne!
Zostały tak nazwane tylko po to, aby ogół ludzi nie mógł zorientować się, o co naprawdę chodzi: o ugotowanie żywcem i poparzenie nie tylko skóry, lecz narządów wewnętrznych oraz mózgu ludzi i zwierząt.
Jeśli Państwa mikrofalówka zostałaby pozbawiona ochrony, doszłoby do poparzenia.

Pokazuję zaledwie wycinek (jeden z zapewne setek tysięcy dokumentów, dostępnych w sieci) opisu np. Armii Amerykańskiej, na temat oddziaływania na ciało i umysł zwierząt (maltretowanie zwierząt dla jakiego dobra?)
promieniowania mikrofalowego i tzw. broni nieśmiercionośnych. Dokument z roku 2006 jest miszaniną faktów
i być może naciąganych wniosków.

Nie wierzę, aby pokazywano prawdziwe dowody badań oraz ich przeprowadzanie, tj. znęcanie się w bestialski sposób nad zwierzętami. Ale to przecież nieważne... To dla wyższego dobra...

Dokument Departamentu wywiadu na tem broni mikrofalowych efekty na szczury.jpg

SKUTKI Armia Amerykańska DZIAŁANIA mikrofal.jpg

link do dokumentu: http://www.slavery.org.uk/Bioeffects_of_Selected_Non-lethal_Weapons.pdf

https://www.wired.com/2013/04/air-force-directed-energy/amp

http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,8370,aktualnosci-z-polski,konsorcjum-na-czele-z-wat-opracuje-polskie-dzialo-elektromagnetyczne

dziennik zbrojny.jpg

dziennik zbrojny 1 .jpg

Wired – ( https://www.wired.com) amerykański magazyn publikowany w formie papierowej jako miesięcznik oraz internetowej.

Teoria spiskowa - termin wytrych, mający za cel skonfundowanie i ośmieszenie osób ujawniających lub sprzeciwiających się zbrodniom. Teoria czyli coś, co niekoniecznie jest prawdą.
Niestety, odtwarzanie Prawdy, czyli faktów oraz intencji, związków przyczynowo-skutkowych, winy oraz ducha nie jest teorią spiskową lecz Prawdą.
Proszę wszystkich tych, którzy tak "neutralizują" relacjonujących Prawdę, by w końcu powiedzieli np. tym, uważającym się za katolików, chrześcijan, że opis pułapek, jakie zastawiano na Jezusa Chrystusa, jest szerzeniem teorii spiskowych.

"Odtąd szukali sposobności, żeby go wydać/zabić" - proszę wytłumaczyć w końcu, że to jedna z większych teorii spiskowych!

"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony."

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Aktywny link do usuniętego wpisu: https://fas.org/sgp/othergov/dod/vts.html