Sort:  

mój, mój :)

Będę obserwował, czekam na post o tym projekcie po Polsku. Na kiedy będzie gotowy? Dużo pracy jeszcze zostało.

Większość już gotowa. Jak dobrze pójdzie to w ciągu tygodnia będzie o nim głośniej :)

To gratulacje, mam nadzieję że będzie głośno, nie chcę nic przegapić. No to życzę miłej pracy.

Mam takie pytanie, jaki jest koszt zrobienia projektu. Wcześniej myślałem o projekcie na UBQ lub ETH ale odkąd poznałem Steem myślę tym. Chcę wiedzieć czy już mnie stać, czy jeszcze muszę trochę poczekać. Czekam na swoje monety jak jeszcze pójdą do góry i chcę zainwestować, myślałem o otwarciu kopalni. Chodzi mi o to że kopalnia to tylko część mojego planu (projektu) nie chcę żeby mi ktoś zarzucił że robię to dla kasy. Powiedz mi z jakimi kosztami muszę się liczyć. I myślałem o Tobie i o Twoim kuzynie. Może się nie znamy, ale mogę powiedzieć że mam do Was zaufanie.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20182.81
ETH 1354.72
USDT 1.00
SBD 2.49