Ulog Day #17: Nakakapagod na Araw.

in ulogs •  last year 

Magandang Gabi Sa Inyo.

Isang Nakakapagod na Araw, Ngayon ay Kakatapos ko lang maglaba, at ayan Akin ng Nasampay.
IMG20180722203107.jpg

Bago Maglaba Naglinis ng Bahay.

At Yun Lamang po!
Maraming Salamat.

received_2192422630775610.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sis paano tong ulog? Paano ito gawin?

  ·  last year (edited)

Hi mam ulog ibig sbhin 'u' ikaw yun kwento ng buhay mo.kahit ano ilagay mo basta kwento ng buhay mo ikaw ang celebrity dyan at kami ang mga fans mo.basta lagyan mo lang sya ng day example ulog day #1 : ito ang simula ng aking paglalaba" yun lang salamat.

Nagvote na pala ako please follow me back

  ·  last year (edited)

Aba mahusay at wala ka na pong labahan.😂😂😂

true kuya! Sobrang Sakit naman ng Balakang ko pero atleast wala na akong intindihin pa!

Congratulations @jessicas! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!