ULOG 001 BBLOG(BISAYA BLOG) BAG-ONG TUIG SA PINAS

in #ulog5 years ago

image

Mao kani ang among handa sa pag saulog sa bag-ong tuig dri sa Pilipinas. Karong adlaw sa Enero uno i saulog ang bag-ong tuig og perti ka aligre kani nga selibrasyon.

image

Nag sugba kami og isda nga ginatawag sa amo.a og molmol. Lami siya samot na kay kani presko pa kaayo. Dali rani makuha nga isda. Imo rani siya puniton sa kilikd kilid unya manawag pani siya nimo kung dili ka kita niya.

image

Nagluto sad mi og pancit nga lami nga makapa taas sa kinabuhi. Ayos kaayo ni kung naay handa kay dugay mahurot kay wa kaayo mangaon ani. Makaon rani og mahubog na ang mga tawo og wala nay lain.

image

Mao rana siya tanan guys. I love you all.

Sort:  
Loading...

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations @bigmike420! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bigmike420 ! You received a 36% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 1000 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27628.56
ETH 1659.95
USDT 1.00
SBD 2.22