objectively about the HivesteemCreated with Sketch.

in #ua2 years ago

об'єктивно за хайв

орієнтація, призначення, цікавість, відторженняimage.png
попсові алгоритми, попеловиробництво у вічність, сейви
image.png
свобода висловлювання, чукчі-нєчітатєлі, візуальний порожняк, імперський похуїзм
image.png
псевдосоціальність
image.png
архаїка двомовності
image.png
оптимізація
image.png
очікування, контентонтонестача
image.png
альтернативи, доцільність, пріорітети
image.png
і піснечка

Sort:  

та треба взагалі відкрити свого клуба, куди запросити тільки прикольних

може таки написати шось тіпа "якшо ти прикольний - завітай до"

Your balance is below $0.3. Your account is running low and should be replenished. You have roughly 10 more @dustsweeper votes. Check out the Dustsweeper FAQ here: https://steemit.com/dustsweeper/@dustsweeper/dustsweeper-faq

і витрачати лайки на своїй галявині)

а стрічки взагалі очистити!)

і слід додати тактику відмазок з боку розробників, замість елементарного і першочергового роблять аби шо і розказують нелогічні казки

інтернет взагалі зроблений тупо і здається, шо на цій планеті вимерли художники

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20482.14
ETH 1181.82
USDT 1.00
SBD 2.95