You are viewing a single comment's thread from:

RE: My entry for People Photography by @worldcapture, week 44

in #travelfeed5 months ago

Velmi zajímavý rituál. Měl jsem dokonce tu čest ho před lety vidět na vlastní oči v Plzni v podání skupiny Pšito oyate.
!trdo

Sort:  

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @phortun!
@phortun will receive 0.62572500 TRDO & @jjprac will get 0.41715000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

To teda zírám, co všechno je možno v Plzni vidět :) Díky za trdelník ;)

Taky jsem se divil :-)
Není zač ;-)