Trip to Istanbul : Sultanahmet Square - Blue Mosque, Hagia Sophia and Elder Monuments | Sultanahmet - Cami ve Eski Anıtlar (English -Turkish)

in travel •  3 months ago

Sultanahmet Square

IMG-2380.jpg

IMG-2388.JPG

Sultanahmet Mosque is an historical mosque in Istanbul. The Mosque is known as the Blue Mosque because of blue tiles surrounding the walls of interior design.

sa1.jpg

sa2.jpg

Mosque was built between 1609 and 1619 years. Sultanahmet Mosque is a popular place for tourists, it is also near Hagia Sofia.

IMG-2404.jpg

There is an old Hippodrome at west side of mosque which has three elder monuments.

1. Walled Obelisk

IMG-2371.jpg

IMG-2366.jpg

Walled Column aslo known as Walled Obelisk is one of three ancient monuments, which has survived to the present day.

2. Serpent Column

IMG-2375.jpg

It is a Bronze Monument which is well-known under the name of Serpentine Column survived to the present day from the Roman Hippodrome.

3. Obelisk of Theodosius

IMG-2379.jpg

The Obelisk was originally setup by Tutmoses III. of the 18th Dynasty of Egypt in close to 1450 BC long with a smilar one in front of the Temple of Amun-Re at Karnak.

steem Volkan.jpg

My Articles:

Photos : iPhone 6S Plus
This article written by @volkiceper

kalem steem.jpg

Sultanahmet Meydanı

Sultanahmet Camii İstanbul'da tarihi bir yer. Cami özellikle iç duvarlarında mavi çiniler barındırdığı için yabancı turistlerce Blue Mosque - Mavi Cami olarak da bilinir.

Sultanahmet Cami 1609-1619 yılları arasında yapılmış. Ayasofya Müzesi'nin de çok yakınında olması yabancı ziyaretçilerin fazla olmasını sağlıyor.

Caminin hemen batı kısmında Bizans döneminden halan bir hipodrom var.Hipodromun içinde ise üç adet tarihi dikilitaş mevcut.

1. Örme Dikilitaş

Örme Obelisk de denilen Örme Sütun, günümüze kadar gelebilmiş eski üç anıttan birisidir.

2. Burmalı Sütün - Yılanlı Sütun

Roma Hipodromu'ndan günümüze ulaşabilmiş, Yılanlı Sütun ismiyle de tanınmış olan Tunç anıttır.

3. Theodosius Dikilitaşı

Bu dikilitaş ilk olarak Eski Mısır'da 18. Sülale hükümdarlarından III. Tutmosis adına M.Ö.1450'ye yakın bir tarihte bir benzeri ile birlikte Karnak'taki Amon-Ra Mabedi önüne yerleştirilmiştir. I. Theodosius zamanında şimdiki yerine getirilmiştir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

MOST WELCOME VERY NICE SULTANAHMED MOSQUEbutterflies-3524415__340.jpg

Nice review.. Thanks