Return to GR 131 (Day 2) / Návrat na GR 131 (Den 2)

in #travel3 years ago

After the rest of the staff woke up, we made a breakfast together and started planning how we get to the northernmost part of the island. We were offered to take us there by rented car from my friend, from a couple we met the previous day. As a bonus we got 10g of weed and set off for a journey to the far north. At the gas station, we refueled the car and went on direction to Santa Cruz. Along the way, we stopped at the grocery store to replenish the food for the next few days, because we didn't know how often there would be villages to buy something. After a smooth ride through Santa Cruz, we began to climb the mountains on narrow roads until we arrived at a village called Chamorga. Here we eat snack, rolled joint and said goodbye.

Poté co se zbytek osazenstva probudil, jsme udělali společnou snídani a začali plánovat jak se dostaneme na nejsevernější část ostrova. Bylo nám nabídnuto, že nás tam může odvézt půjčeným autem od mého kamaráda, pár se kterým jsme se předchozí den seznámili. Jako bonus jsme dostali 10g trávy a vyrazili na cestu na daleký sever. Na benzínové stanici jsme doplnili pohonné hmoty do auta a pokračovali směr Santa Cruz. Cestou jsme se zastavili v obchodě s potravinami, abychom doplnili potraviny na několik dalších dní, protože jsme nevěděli jak často budou vesnice, kde se bude dát něco koupit. Po hladkém projetí Santa Cruz jsme začali stoupat do hor po úzkých silnicích, až jsme dorazili do vesnice jménem Chamorga. Zde jsme posvačili, ubalili jointa a rozloučili se.

_M4A2340.jpg

The weather here looked quite different than in the south. It was warm, but low clouds showed it was going to rain. Under the threat of rain, we went to Roque de Pilón and then along the hiking trail to Punta de Anaga Lighthouse. There were a few people who were on a trip here. We had no idea that these are the last tourists we see for a few days. Next we headed to the village of Los Orobales, but we had no idea that this village no longer exists and consists of a few broken houses. It was a beautiful place overlooking the northernmost part of the island. Since it was about sunset, we decided to spend the night here.

Počasí zde vypadalo dosti jinak než na jihu. Sice bylo teplo, ale nízké mraky ukazovaly že bude pršet. Pod hrozbou deště jsme se vydali k Roque de Pilón a dále pak po turistické stezce k majáku Punta de Anaga. Zde bylo pár lidí, kteří zde byli na výletě. To jsme netušili, že to jsou poslední turisté které na pár dní vidíme. Dále jsme zamířili k vesnici Los Orobales, jenže jsme netušili že tato vesnice již neexistuje a skládá se z pár rozpadlých domů. Bylo to krásné místo s výhledem na nejsevernější část ostrova. Poněvadž se schylovalo k západu slunce rozhodli jsme se zde přenocovat.

_M4A2348.jpg

We found a house that was built from a cave and now used as a rain shelter for goats running around the rocks. After the accommodation began to rain.. We cooked dinner and were going to sleep. There was quite a lot of noise from the sea hitting the rocks. There was no sound of rain falling heavily from heaven. But in the end we slept well because we had a spacious shelter overhead. In the morning I went to take pictures to the highest point of the village. Even though it was overcast view was amazing.

Našli jsme jeden dům, který byl postavený z jeskyně a v současnoti sloužil jako úschva před deštěm pro kozy, které zde pobíhali po skalách. Jen co jsme se ubytovali začalo pršet. Uvařili jsme večeři a chystali se jít spát. Byl zde poměrně velký hluk od moře narážejícího do skal. Nebylo slyšet ani deště, který zde hustě padal z nebe. Ale nakonec se spalo dobře, protože jsme měli prostorný přístřešek nad hlavou. Ráno jsem vyrazil fotit na nejvyšší bod vesnice. I přesto že bylo zataženo pohled byl úžasný.

_M4A2373.jpg

The first day we walked only 5.2 km, but with a massive elevation of 1141 meters. Right after the first day we knew that this trip would not be easy. But it was clear to us that we would walk the most beautiful parts of the island.

První den jsme ušli jen 5.2 km, ale s masivním převýšení 1141 metrů. Hned po prvním dni jsme veděli, že tento výlet nebude jednoduchý. Ale bylo nám jasné že se projdeme po nejkrásnějších částech ostrova.

GR131_1.jpg
Map Day 2


GR131_1_1.jpg

banner 1.jpg

Sort:  

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @softa!
@softa will receive 1.14322388 TRDO & @jjprac will get 0.76214925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Opravdu pěkné scenérie. Tenhle 'výlet' si určitě užiju :-)
!trdo

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @softa!
@softa will receive 0.16551338 TRDO & @bucipuci will get 0.11034225 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hi @softa, your post has been reviewed by the TravelFeed content team, but due to the volume of high-quality posts, your post does not qualify for an upvote. If you post your next post through TravelFeed.io, you a guaranteed an upvote as long as you don't violate our content policies.

Feedback

Based on your post, we have the following feedback for you:

  • We noticed that you did not publish your post through TravelFeed.io or edited your post on other Steem frontends. For better-looking blogs, we recommend you use our EasyEditor. As a bonus, when you post through our platform, you receive double upvotes from us, you are eligible for the top pick of the day (resteem + featured on the TravelFeed.io front page) and you can earn extra rewards from being featured in our daily curation posts. You can simply login with your existing Steem account using Steemconnect or Steem Keychain. See you next time on TravelFeed.io!
  • We love hearing about your experience, but readers would enjoy a more coherent story. In general, telling a story instead of merely describing photos or a timeline of events makes for a much better reading experience. We would love to know more!
  • We love hearing your personal experience but we encourage you to add more informative details in your post that other travelers are looking for.
  • Your post will be hard to find. With the location picker in the TravelFeed.io editor you can easily add a location to your post to improve its discoverability.

PS: You can now search for your travels on-the-go with our Android App. Download it on Google Play


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @softa!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congratulations @softa, your post successfully recieved 1.30873726 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.11034225 TRDO curation
@jjprac earned : 0.76214925 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19434.36
ETH 1333.25
USDT 1.00
SBD 2.48