Balkanlar turu: Saray-Bosna notlarım #1 Yemyeşil bir doğa, acılarla yoğrulmuş bir tarih

in travel •  6 months ago

Balkanlar gezimizin ikinci durağı Bosna Hersek. Burdaki başlangıç noktam da Saray-Bosna. Uçak inmeden önceki yaklaşık 20 dakika boyunca aşağıda ormanlar vardı. Etkileyici bir görüntü idi.
Uçak yere indiği an hissettiğim/gördüğüm ilk şey,havaalanı pistinin, belgesel ve filmlerde gördüğüm Karayiplerdeki küçük havaalanlarının pistine benzemesi :)
Uçaktan iner inmez, o güzel çam kokusu ve temiz havayı solmak inanılmaz güzel bir duygu idi. (Ne güzel sürprizlerle dolu bir şehir/ülke)

20180824_184809.jpg
City Hall

Havaalanından şehre ulaşım için klasik birkaç seçenek var. Taksi, otobüs ve Treylebus. Otobus yaklaşık her saat başı kalkıyor ve şehrin merkezi olan, Başçarşı'ya gidiyor. Terminalden çıkar çıkmaz hemen sağda. Treylebus ise havaalanından yaklaşık 1 kilometre ileride.(Bunu kullanmadığım için tam yeri nerde bilemiyorum). Otobüs üreti 5 Mark(KM). Bosna parası Euro'ya endekslidir. 1 Euro 2 KM'ye eşittir(Konvertable Mark).
Saraybosna, etrafı dağlarla çevrili bir şekilde, vadinin yatağına kurulu bir şehir. 90'larda gördüğümüz o savaş haberleri gözümde tekrar canlandı. Topçu atışları, Sniperlar vs. Şimdi daha iyi anlayabiliyordum(veya hissedebiliyordum). Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasını tetikleyen olay da burda yaşanmış. Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand suikasti de burda gerçekleşiyor(Latin köprüsü üzerinde).

Şehrin merkezi kabul edilen yer, eski/tarihi kısımda yer alan Başçarşıdır(Baščaršija). Çarşının hemen başında, tarihi bir çeşme var. İsmi Sebilj(Türkçe'deki sebil). Gitmişken muhakkak suyunu için.
Bosna'lıların Sebilj ile ilgili ilginç bir inanışları var. Her kim sebilin suyunu içerse artık Saray-Bosna'dan ayrılamaz. Hayat bir şekilde onu yine oraya getirecek(bu seyahatin sonundaki dönüş uçağımın burdan olmasına mütevellit, "bak gördün mü, tekrar geldin" demişlerdi) :)

20180824_185929.jpg
Sebilj ve Baščaršija

Bu çarşı Osmanlı'nın bölgeyi almasından sonra yapılmış. Burası ayrıca şehrin en turistik bölgesidir. Burda gidilip görülecek çok yer var. Şehrin, o dönemki kurucusu İsa Beg(bey) adına yapılan birçok yapı var o kısımda. Camii, Medrese, Han ve müze.

20180826_140807.jpg
Şehrin yukarıdan görüntüsü

Şehri çevreleyen dağların birine, teleferik ile çıkıp, şehrin panoramik halini görebilirsiniz.
İleriki yazılarda bunları detaylı aktaracağım.

20180826_143019.jpg
Teleferik ile dönerken

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Such breathtaking, marvelous and absolutely beautiful captures. I am loving them, all. Thanks for sharing.

·

Thank you

·

it is really so beautiful

Nice Photos

·

Thank you

very nice

·

yes, it is.

Beautiful place

Posted using Partiko Android

Uçak hızında 20 dakika boyunca orman... maşallah..

·

Aynen.. güzel memleket

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

yer imlerine ekleyelimde belki lazım olur :)

·

Ekle ekle. faydalı olur ;)

Şehrin yukarıdan görüntüsü bana Kayseri'yi andırdı hocam :) Güzel blog, teşekkürler

You got a 13.44% upvote from @postpromoter courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received a 12.94 % upvote from @boomerang.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 42.89% upvote!
I was summoned by @mahsumakbas. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

Very beautiful place 👍👍

Posted using Partiko Android

·

Beautiful architecture, breathtaking landscape.