Balkanlar turu: Saray-Bosna notlarım #3 Dağa tırmanış(doğa, olimpiyat, savaş) ve Teleferik yolu

in #travel2 years ago (edited)

01.jpg

Saray-Bosna ziyaretinde, yapılması gerekilen önemli etkinliklerden biri de, şehrin en tepe noktası olan dağa çıkıp, şehri panoramik izlemektir. Bunun için 2 yol var: en basiti teleferik ile gidip yine eleferik ile dönmek. İkinci seçenek ise tabii ki yürüyerek tırmanmak. Ve elbette yürümeyi tercih ettik, biz iki arkadaş. İlginç bir durum vardı ki, birçok kişi "1 saatte tepeye ulaşırsınız" demişti. Düşünüyoruz taşınıyoruz, matematik var, fizik var, astro-fizik var ve bu dağı kim nasıl 1 saatte aşıyor aklımız almadı ama öyle veya böyle geçecez. Diğer bir ilgi çekici şey ise, 1984 Kış olmpiyatlarının yapıldığı bazı tesisleri görebilir-mişiz. Özellikle bobsled(Bobsleigh) ilgi çekici görünüyordu.

02.jpg
Şehirde güzel bir sabah, güzel bir hava. Köprüler ve nehir. Sol tarafta City Hall

Sabah 11 gibi, hava tam tadında, ne sıcak ne soğuk başladık yürümeye. Önce şehrin "arka sokaklarında" dolanmaya başladık. Burda, karşımıza bir süpriz çıktı. Tarihi bira fabrikasına denk geldik. Güzel eski bir Avusturya mimarisi olan kilise ile karşılaştık.

1-muze1.jpg
Müzenin kapısı

2-muze2.jpg


3-kilise.jpg
Geleneksel Avusturya mimarisi

Kafamızda, belli bir rota yoktu. Sevdiğimiz yerlerden geçecez ve teleferiğin tellerini(telgrafın tellerine canımkuşlar konarmıııııışşşşş şarkısı güzel gidiyor burda) takip ederek, dolana dolana ilerliyorduk. Her gördüğümüz cami veya çeşmede el-yüz yıkayıp ve şişemizi dolduruyorduk.

4_.jpg
Artık "şehri" terkedip, "doğa"yla buluştuk

Yaklaşık 1 saat geçti hala sıklıkla evler olan bölgede idik. Biraz ileride, artık evlerin bittiği yerde çıkmaz yola girdik. Yolun bir tarafı bir evin kümesine giriyordu, diğeri ise ters tarafa. Karşı sokaktan aşlı bir teyze, bize el hareketleriyle kümese girebileceğimizi anlatıyor ama emin olamıyoruz. Yolun gerisinde, tesadüfen karşılaştığımız ingilizce bilen birisi, kümese girip, ordaki tel kapıyı açarak ilerleyebileceğimizi söyledikten sonra emin olduk :) Meğersem, ordaki ev sahibi(veya sahibesi), hayvanları kaçmasın diye, yolu "komple" kapatmış. Yukarılara çıktıkça, şehrin görüntüsü gerçekten nefes kesiciydi. Hem orman havası hem şehrin yukarıdan görünüşü gerçekten güzeldi. Bir ara, teleferik tellerinin yere yakın olduğu bir yerde dinlenip, teleferikle inip-çıkanlarla beden diliyle muhabbet ediyorduk :)

5.jpg
İlk dinlenme noktamız ve ilk şehir manzaramız


6_.jpg
Bu da ikinci dinlenme noktamız

7_.jpg
Biri iner biri çıkar. Hiç durmadan. Gelenler gidenler. Tıpkı hayat gibi :)

Yolun ortasında iken, olimpiyat tesislerine denk geldik. Meşhur bobsled karşımızda idi. İzlerken birkaç dakika süren o "yol" herhalde bi 2-30 dakika da biter diye düşünüyorduk.

9_.jpg

O arada, sadece tepeye çıkış veya şehrin görüntüsü değildi aklımızda olan, o tesislerin düştüğü durumdan dolayı geçmiş zamanları ve buraların yaşadıkları da gözümüzün önünden geçti. 1984 Olimpiyatları, zamanında "Komünist" bir ülkede yapılan ilk olimpiyatlarmış. O zamanın şartlarında özelde Bosna için, genelde Yugoslavya için önemli bir "şey" idi. Sonrasında, Yugoslavya'nın dağılışı, akabinde o büyük trajedi gözlerimizin önüne geldi. Bu tesislerin, savaşlarda bazı dönemlerde kullanılması, bir zamanlar tü dünyanın izlediği buranın artık ormanlara telim olması vs bir sürü düşünce akıyor ve arkadaşımla beraber fikir telakkisi eşliğinde ilerliyoruz.

10.jpg
O eski haaaaaliiiimdennn, eser yoook şimdiiiii

Yılan kıvrımları şeklinde ilerlediğimiz için, farklı yerlerde şehrin çeşitli açılardan izledik. Bazen tam karşısında, bazen bir kenarından bazen de diğer kenarına denk geliyorduk. Bir de, DÜRBÜNÜM VARDI :) Evet, bu güzel anı daha da anlamlandırmak için yanımda dürbünümü taşıyordum. Evet, bildiğimiz kocaman dürbün :)

11.jpg
Ve nihayet zirveye ulaştık. Zorlu 3-4 saat sonrası şu seyrin tadı inanılmaz

Yaklaşık 3 saatin sonunda tepeye, en tepeye seyrin en güzel olduğu yere çıktık. Ayrıca, burası teleferik istasyonuydu. Burda da şehri doya doya izleyip gözlemledikten sonra teleferik ile inmeye karar verdik.(Fırtına yaklaşıyordu. Eğer yürüyerek gitsek ve yağmura denk gelsek hiç iyi olmayacaktı çünkü üstümüzde sadece yazlık elbise vardı ve çok kötü üşütebilirdik). Teleferiğe 15 Mark verip bindik. Burdan izlemesi de ayrı bir heyecan. Adeta havadan süzülerek iniyorsun. Geliş yolunda, tüm bölgeyi gördüğümüz için, teleferik ile inmesi ve görmesi daha bir heyecanlı idi.

12.jpg
Annndddddd, Oscar goes tooooo... this photo

O gün hem güzel bir spor, hem güzel bir seyir, hatıraların canlanması arada yediğimiz dalından kopardığımız meyveler, hem güzel doğa ile unutulmaz bir hatıra oldu.


Teleferikten aşağıya iniş anlarımız:

13.jpg

14.jpg

15.jpg
Az önce yürüyerek geldiğimiz tüm yolu şimdi "uçarak" iniyoruz

16.jpg
Gelenler gidenler... gelenler gidenler...

Bu da emektar dürbünüm :)
durbun.jpg

Sort:  

lovely clicks

what a view!

Congratulations @mahsumakbas! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Amazing, your all picture is very beautiful. I think perfect shoot brother. Good luck for your next travel.

Thank you for your good wishes.

Congratulations @mahsumakbas! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Beautiful photo capture

Posted using Partiko Android

Thank you sir

Welcome brother

Posted using Partiko Android

You got a 6.81% upvote from @emperorofnaps courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 13.32% upvote from @postpromoter courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Beautiful views. Upvote for this

Amazing photography

Amazing photography

This post has received a 11.41 % upvote from @boomerang.

Hello! I read your articles. You are a good writer.
I signed up for you and hope you subscribe to me! @orshanec
I will vote for your articles. And you are for mine. A good day!

thank you for your interest

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 29.84% upvote!
I was summoned by @mahsumakbas. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works