From Warsaw (Europe) To New York City to see the STEEM PARK [ENG/PL]

in travel •  last year  (edited)
Ok, you have got me. Visiting STEEM PARK wasn't main reason to go to USA for me, but that place was on my list when I decided with my wife to visit USA.Dobra, macie mnie. Zobaczenie STEEM PARKu nie było moim głównym powodem wyjazdu do USA, ale wiedziałem, że musze go zobaczyć jak już zdecydowaliśmy się z żoną na wyjazd do USA.
STEEM PARK is important for me not only because it's related with STEEM, but because it shows that cryptocurrency has impact in real life, even in creating new community garden in park.STEEM PARK jest ważny dla mnie nie tylko dla tego, że jest powiązany ze STEEMem, ale dlatego, że pokazuje, że kryptowaluty mają wpływ na realny świat.

I have my own project, I want to earn money to buy my dream car (Datsun 280ZX or Z). I want to earn that money only by creating content on steemit. My first post about this goal: https://steemit.com/life/@gustoo/challange-i-will-buy-dream-car-datsun-280-zx-using-money-earned-by-blogging-on-steemit-1-or-kupie-samochod-zarabiajac-na

Visiting STEEM PARK

STEEM PARK is located in Brooklyn, NY in Herbert von King Park. We used metro to get there, after few minutes of walk from metro station we get to the Herbert von King Park. At first I thought for a moment that I mistaken parks, because I coudn't find STEEM elements, but after full walk around park I eventually found it.STEEM PARK znajduje się na Brooklynie NY, w parku Herbert von King Park. Podjechaliśmy kawałek metrem, aby po kilku minutach pieszo dojść do parku. Na początku myślałem, że pomyliłem parki, bo nie mogłem znaleźć elementów steem parku, ale po pełnej rundzie wokół parku uda się.

IMG_20170905_122612.jpg

I remember when I was reading about this project. That was so cool that I could see it when it's done. I was walking around planters and reading all labels. This is a great project and I have really good fun seeing it.Pamiętam jak czytałem o tym projekcie. To było super uczucie być tam i zobaczyć stworzony przez community projekt. Chodziłem dookoła doniczek i czytałem wszystkie plakietki. Świetny projekt, dobrze się bawiłem widząc to wszystko.
The whole project was idea of @hitheryon, @hansikhouse and @voronoi You can read more about this project in official post: https://steemit.com/steempark/@hitheryon/steem-park-is-official-steemit-s-first-crowdsourced-marketing-projectCały projekt był pomysłem @hitheryon, @hansikhouse and @voronoi Możesz więcej przeczytać o tym w oficjalnym poście: https://steemit.com/steempark/@hitheryon/steem-park-is-official-steemit-s-first-crowdsourced-marketing-project

IMG_20170905_122710.jpg

IMG_20170905_122552.jpg

IMG_20170905_122640.jpg

This project is important because I hope that this is only begging of fundraising, helping and creating cool stuff with help of cryptocurrency especially STEEEM.STEEM PARK jest bardzo ważnym projektem, ponieważ mam nadzieje, że da on początek super inicjatywą wspierania, pomagania i tworzenia super rzeczy przy pomocy kryptowalut, w szczególności STEEM.

ps. @gtg when I was few months ago in USA you wrote me to visit steem park, writing this post took me a bit of time, but finally made it :)

Statistics of my goal

757.png

Follow me to be up to date with my goal and posts gustoo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

by tak się kiedyś znaleźć :)

I didn’t know about this park. Thanks for this very interesting piece of information ;)

Wow, nie wiedziałem o tym parku! Dzięki pokazanie go :) Chociaż fajnie byłby jakbyś podlinkował także oryginalny post mówiący o parku

·

Już podlinkowany :)

·
·

a sorki, rzeczywiście, umknęło mi!

·

Śledź @sndbox i dowiedz się więcej o parku.

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=gustoo
Post link: http://steemitworldmap.com?post=from-warsaw-europe-to-new-york-city-to-see-the-steem-park-eng-pl


Want to have your post on the map too?
Add the following inside your post:
!steemitworldmap xxx lat yyy long description d3scr

(replace xxx and yyy with latitude and longitude)

For real? This is so cool

·

Yea, great project, isn't it?

Super akcja, moim marzeniem jest pojechać no NYC, i powinno ono się spełnić w następnym roku :)

·

Polecam, na prawdę warto, tym bardziej, że to nie jest teraz takie problematyczne jak kiedyś. Wizę turystyczną się dostaje raczej bez problemu, bilety nie są jakieś przesadnie drogie (w obie strony wyszło chyba ~ 1600 zł). A miasto jest rewelacyjne, zupełnie coś innego. Miasta europejskie wyglądają zupełnie inaczej.

Fajne zdjęcia, zazdroszczę tej wycieczki.

·

dzięki :)