#Travel Diary 5- Didn't you still visit Foça - Phokaia? - Foça'yı hala ziyaret etmediniz mi?steemCreated with Sketch.

in travel •  last year  (edited)


Source: Google Image

Foça İzmir'in kuzeyinde yer alan bir sahil ilçesidir. İzmir'e 70 km kara yolu ile bağlıdır. Kent antik çağda bir İyon yerleşimiydi. Bugünkü batı uygarlığının temelleri M.Ö 6. yüzyılda İyonya'da atıldı ve Foça en önemli İyon yerleşimlerinden biriydi. Adını kendisini çevreleyen denizde ve civardaki adaların açıklarında yaşayan foklardan almıştır. Antik çağda Phokaia olan isim zamanla Foça olarak değişmiştir.

Şehir M.Ö 11. yüzyılda kurulmuştur. Tarihte usta denizci olarak bilinen Phokaialılar, mühendislik alanındaki yetenek ve başarılarıyla Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de birçok koloni kurmuşlardır. En önemli kolonilerinden bazıları Elea (İtalya), Massalia (Fransa).

Phokaia is a coastal village placed in the north of Izmir. It is connected to Izmir with 70 km highway. The cith was Ion settlement in ancient age. The foundations of today's western civilizations were laid in Ionia in the 6th century BC and Foça was one of the most important Ion settlement. His name was taken from the seals living in the seas surrounding him and the openings of the nearby islands. ( Phokaia is the name seals in ancient age and in Turkish we call seals as "fok" ) The name of Phokaia in ancient times has changed over time to Foça.

The city was founded in the 11th century BC. The Phokaias known in history master sailor, established many colonies in the Aegean, Mediterranean and Black Seas with their talents and achievements in the field of engineering. Some of their most important colonies were Elea (Italy), Massalia (France), Ampuria (Spain

Foçalılar kentlerini şimdilerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sevimli akdeniz foklarıyla simgeleştiriyorlar.

The Phokaias are symbolizing their citiy with the cute Mediterranean seals, which are now facing the danger of extinction. (Foça is Phokaia and Aşk means love in Turkish. So they create a word Foçaşk ;)

Eski dokusunu koruyabilmiş az sayıdaki sahil yerleşimlerinden biri Foça. Balıkçı tekneleri, taş ve dar sokakları, eski evleri ve sıcak insanları ile sizi ilk görüşte çarpacak bir yer. Sahil boyunca bütün evlere tek tek baktım ve her birinin farklı bir mimarı yapısı olduğunu gördüm. Her biri başka bir masaldan günümüze gelmiş gibi. Siz de benimle aynı görüşte misiniz?

Phokaia is one of the coastal village that could save its old form. The fishing boats, the stone and the narrow streets, the old houses and the warm people will charm you at first sight. Through the coast I looked at all houses one by one and I saw that each house has a different architectural form. Each of them like came today from another tale. Do you agree with me?

Foça'da Beşkapılar isminde antik bir kale bulunmaktadır. Bu kale 1275 yılında Cenevizlilere verilmiş ve onlar tarafından onarılmıştır. Phokaia'nın 1455 yılında Osmanlı topraklarına katılmasından sonra surlar onarılarak kulelerle donatılmıştır. Şehrin etrafını çevreleyen bu kalede bilimsel kazılar yapılmaktadır.

There is an ancient castle named Beşkapılar in Foça. This castle was given to the Genoese in 1275 and repaired by them. After Phokaia joined the Ottoman lands in 1455, the walls were restored and equipped with pavilions. Scientific excavations are being made in this castle surrounding the city.

Ve son olarak yel değirmenleri.. Foça'ya gelirken indiğiniz yokuşun sol tarafına düşen dağın tepesinde tarihi yel değirmenleri vardır. Artık yıkılmaya yüz tutmuştur ama gene de tarihi anımsatır. Yakın zamanda yel değirmenlerinin restorasyonu planlanmaktadır. Bence de buranın da ziyarete açılması çok iyi bir fikir. Ben yel değirmenlerini Foça'dan dönüşte araç içerisinden çektim. Yakalayabildiğim için mutluyum ;)

And lastly the windmills .. On the top of the mountain on the left side of the slope you have come to Foça, there are historical windmills. It is now torn down but still reminiscent of history. The restoration of the windmills is planned in the near future. I think it's a good idea to open this place in the open. I took the pictures of windmills while turning back from Phokaia in the bus. I am happy to catch them ;)

Bilmeyenleriniz varsa eğer Foça eski ve yeni Foça olarak iki ayrı yerleşim yeridir. Aralarında 16 km vardır. Ben tarihi dokusunun daha fazla olduğunu duyduğumdan ötürü eski Foç'yı ziyaret ettim. Buraya gelip de balık yemeden dönmeyin bence ;)

I need to clarify something that Phokaia is a coastal village consisting of an old and new Phokaia. There are 16 km between them. Because I heard that old Phokaia has more historical structure, I visited old Phokaia. Don't leave here without eating sea food ;)

Eski Foça'ya gitmek çok kolay. İzmir'den izbana binip Hatundere durağında ineceksiniz. Oradan da belediye otobüsü sizi Eski Foça'ya götürecek. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Aynı şekilde Foça'dan saat başı otobüs kalkıp sizi izban durağına getiriyor.

It's very easy to go Phokaia. You will get on izban( metro) from Izmir and you will get off in Hatundere station. From there a city bus will take you to Phokaia. It takes around 20 minutes. As same city bus will take you back to metro every 1 hour.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

I haven't heard of such place until now. What country is this? Looking at the pictures, the place has lots of heritage.

·

It is in my country Turkey. It is 70 km far from Izmir - the city in the west of Turkey. But going there is very easy. There is metro and city bus.

·
·

Amazing place. I wont dream of coming to that place because its just impossible. But if even chances, certainly will grab it :)

·
·
·

Why it is impossible?

·
·
·
·

No budget :)

This post is very good. The photos you took are really awesome but it seems that the first photo is not clicked by you so try to add the image source in your post.

·

Thank you so much.. Yeah the first picture is not mine. I want to show the entire village. I will take care your warning.

·
·

No. It's not a warning. I am just trying to help. You are a good writer and a good photographer just trying to help. If you have few minutes then add in this post it will help you.

·
·
·

Thank you for your goodness then..

Hi @ellaironheart,
Thank you for participating in the #travelfeed curated tag. To maintain a level of quality on the project we have certain criteria that must be met for participation. Please review the following: https://steemit.com/travelfeed/@travelfeed/how-to-participate-use-travelfeed-in-your-posts
We require at least 250 words in English, but your post seems to be in another language. (The language of your post was automatically detected, if your post is in English, please ignore this message.)
Thank you very much for your interest and we hope to read some great travel articles from you soon!
Regards, TravelFeed