Sort:  

Eos daha size ne yapsın anlamadım ki ben, 100x mi bekliyorsunuz :D

evet kazandırdımı öyle kazandırsın :) o değilde 22 satoşiden tron almadım millete aldırdım ona yanarım

22 satoshiden alınca 2000 satoshiye kadar bekleyip orada sattıktan sonra 350 satoshilerden tekrar alacağınızı da hiç sanmıyorum. Keşke öyle olsa :D

Eos 30 x yaptırmış mesela arada al-sat yaparak 100x'i bulmuşsunuzdur siz yine de :D

keşke öyle olsa yanlış ata oynadık qash aldım oda aynı hiç değişmedi

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23191.05
ETH 1671.09
USDT 1.00
SBD 2.65