Haftalık Rapor Niyetine!

in tr •  last year 

UMH_C_Sickkids_mottpoll@1x.jpg

Geçen hafta çok hastaydım, yataktan kalkıp turistlik yapacak vaktim de olmadı halim de. Zaten canım istedi mi emin de değilim. Aynen fotoğraftaki gibi yatıyordum. Ne kadar ter attım, kaç bardak nane limon içtim ve o iğrenç ilaçlardan ne kadar tükettim inanın hatırlamıyorum. Evde kalmış olmanın verdiği durum ile de bayağı dizi falan izledim. Kitap okudum tekrar uzunca bir süre sonra.

Hastalığı kötü olarak görüyoruz ama bazen gerçekten iyi olabiliyor. Tabi bunları hasta iken düşünemiyor olmamız normal. Ancak iyileşince dönüp arkaya bakınca o kadar kitap okudum, dizi ve film izledim ki gerçekten uzun süredir yapamadığım şeyi yapmışım. La casa de papel çılgınlığına katıldım mesela. İyi diziymiş gerçekten de. Sürüklüyor.

Burayı da çok boşladık tabi. Post atacak zaman olmuyor. Gerçi zaman bol da içerik üretecek kafa olmuyor. Neyse ki şu an durum iyi. Umuyorum ki tekrar başlamaz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Geçmiş olsun:)

teşekkür ederim.

This post has received a 2.63 % upvote from @drotto thanks to: @turistomer.

Hastalikta dinlenmeden gecmiyor ki ,geçmiş olsun tekrardan hoşgeldiniz :)

Çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Cidden öyle oldu dinlendikten sonra pek bir şeyim kalmadı. Hoşbulduk :)

Congratulations, your post received 6.90% up vote form @spydo courtesy of @turistomer! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by turistomer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.