90’larda Çocuk Olmak #4 / Being a child in the 90’s

in #tr2 years ago

Dün paylaştığım çocukluk oyunlarının devamının geleceğini söylemiştim. Sizlere söz verdiğim gibi, sokak oyunlarından aklımda kalanları bu yazımda devam ederek paylaşacağım.

Beş Taş


 


Source

Avuç içine sığabilecek boyutta beş tane taş ile oynanan bu oyun, aslında annelerimizin cocukluğuna kadar dayanır. Aşama aşama oynanan bu oyun için, oynayan kişi taşları yere serer. Yerden bir tane taşı kendisi için seçer. O taşı havaya atıp yer düşmeden yerden taş alır ve havaya attığı taşı yakalar. Taşı havaya her attığında yerden bir taş alarak tüm taşları bu şekilde toplar. Çeşit çeşit aşamaları olduğunu söyledim bunlardan bir diğeri ise dedeler isminde ki oyun. Taşlar yere atılır. Baş parmak ve işaret parmağı ile kale yapılır. Karşı taraf yerden bir taş seçer, o seçilen taşı oynayan kişi parmaklarının arasından geçirmeye çalışır. Bunu yapmak için iki hakka sahip olur.

 

Simit OyunuSource

Böyle bir oyunu kim neden buldu bilmiyorum ama erkek çocukların çok sık oynadığı oyundu simit. Ebe olan kişi Simiiiiiiiit diye sesi kısılana kadar bağırırdı. Ebe daire çizer ve o dairenin içine girer. Diğer kişilerde daireden biraz uzakta bekler. Dairenin içerisindeki ebe sesini kesmeden “simit” diye bağırarak diğerlerinden birini yakalamaya çalışır. Eğer ebenin sesi kesilir ise genellikle dayak yerdi. Sesi kesilmeden arkadaşını yakalarsa da yakalanan kişi ebe olurdu. Böyle dövüşlü bir oyunu neden oynuyordunuz beyler? Yine de izlediğim de oynayan çocukların keyif aldığını söylemesem olmaz. Gerçekten çok mutlu şekilde oynuyorlardı oyunlarını.

İp OyunuSource

Biz kızların en sık oynadığı oyunlardan birisi. İsmini bilmediğim için ip oyunu yazdım ama siz biliyorsanız yorum bırakırsınız. Bu oyunu arkadaşım ile çok oynardık. İp elden ele geçtiğinde şekilleri değişir farklı şekiller çıkardı. Oynarken ip kimde çözülürse o kaybederdi.

 

Dokuz TaşSource

Dokuz Taş, en sevdiğim oyundu. Kimi yöreler de kiremit, tombik, yedi taş dediklerini öğrendim. Biz bu oyunu mahallede kalabalık oynardık. Sayışarak iki gruba ayrılırdık. Yassı, üst üste gelecek dokuz tane taş bulur bunları dizerdik. O zamanlar mermer taş hazine gibiydi. Bulabilirsek mermer taş bulmaya çalışırdık. Taşları dizdikten sonra, taşların biraz uzağına çizgi çeker gruplar orada toplanırdı. Karşı gruptan üç kişi seçip taşı devirme görevi verirdik. Taş devrilirse karşı grup topla bizi kovalamaya başlar. Yakalanmadan taşları dizmeye çalışırdık. Topla vurulan kişi oyundan çıkardı. Eğer taşlar dizilmeden tüm grup üyeleri vurulursa oyun yeniden başlardı. Benim en usta olduğum oyunlardan bir tanesi de dokuz taştır. Her zaman sona kalır, tek başıma taşları mutlaka dizmeyi başarırdım. Bir de ustası olduğum yakar top vardır. Hey gibi günler hey!

 

Oyunlar öyle çok ki yazı çok uzayacak. Bu yüzden geri kalan oyunları liste halinde aşağıda veriyorum. Eğer unuttuğum varsa lütfen yorum bırakın. Sizler oyunları nasıl oynuyorsunuz ya da hatırladığınız diyaloglarınız var mı?

Yakar Top
Uzun Eşşek
Birdir Bir
Topaç
Seksek
İp Atlama
Mendil Kapmaca
Körebe
İsim Şehir
Çelik Çomak
Bezirganbaşı
Üç Taş
Körebe
Dokuz Aylık
Sek Sek
Uçak
Köşe Kapmaca
S.O.S
Sıcak - Soğuk
Evcilik

 

Sevgiler,


 

 

 

 


Posted from my blog with SteemPress : http://tugbagungor.steemblogtr.ovh/2018/07/17/90larda-cocuk-olmak-4-being-a-child-in-the-90s/

Sort:  

Vay be... Hemen hemen hepsini de oynamışım. Güzel bir çocukluk geçirmişim diyebilirim sanırım. :)

Ben de neredeyse hepsini oynadım, 9 taş favorim. Tayfa olsa yine oynarım :)

Arada bir etrafımızda ki ufaklıklara öğretip oynayabilirsiniz. Böylece o dönemleri hatırlamış olursunuz :)

Etrafımda ne ufaklık ne de 9 taş oynayabilecek alan kalmadı :( Ama fırsat olursa denerim :)

Güzel bir içerik, tebrik ederim :)

Teşekkür ederim :)

Congratulations @tugbabeauty! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Tugbabeauty from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.