Tryardim Projesi Durduruldu

in tr •  11 months ago 

Tryardim & Trkasa & Trliste projeleri durdurulmuştur. Hesaplar power down edilecek, gelirler @edebiyat ve @turkce-bilim hesaplarına aktarılacaktır.

Delegasyonları geri çekmeniz rica olunur.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Böyle birşeye şahit olmak gerçekten üzücü

sitem etme, steem et... 😥 😢

Dün ortalarda yoktum parça parça gördüm. Bugüne kadar sağladığınız katkılar için çok teşekkür ederim.

birileri bize lütfen aciklasin buna ney sebep oldu.

neden durdurulduğunu belirtseydiniz de öğrenseydik... discord kanalından neden atıldığımı da lütfen biri izah etsin @damla @rdvn @fetch

·

Discord kanalı kapandı atilmadin

·
·

neden kapandı acaba bilginiz var mı?

·
·
·

IMG_8760.PNG

Açıkçası merak ettim, neden durduruldu?

Merhabalar, detaylı bir açıklama yapılacak mı? Steem Türkiye discord kanalı da neden kapatıldı?

@tryardim you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @tryardim! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tryardim! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!