You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lorem Ipsum

in #tr3 years ago

Güzel sözlerin için çok teşekkürler @elektroyazilim . Sen de benim gibi buralarda çok aktif değilsin epeyidir ama benden daha sıkı kontrol ediyorsun valla tebrik ederim. :))

Bir de anca görebildim demişsin, estağfrullah, görmesen de ortada kusura bakılacak bir şey olmaz ki, 2 gün dediğin zaten bayağı iyi bir zamanlama. (Ben daha geç fark edersem kızmayın diye özellikle bunu belirteyim de :))) )

🌼 🌼 🌼

Sort:  

Hocam her zamanki gibi çok incesiniz :) @tahirozgen

Size kızmak mı? Herhalde yapılabilecek en son şeylerden biri rahat olun :) Ben sizin kadar yoğun değilim. Arada sizlerden gelen yazılar var mı diye merak ediyorum. O sebeple kontrolü elden bırakmıyorum.

Yazılarınızı eksik etmeyin lütfen :) Sizden birer haber gibi oluyor. Bu sebeple ayrı bir değerleri oluyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37124.90
ETH 2014.82
USDT 1.00
SBD 5.36