You are viewing a single comment's thread from:

RE: Peri Gazozu'nun İzinde

in #tr2 years ago

çok teşekkür ederim 🙏
ben de uzun bir aradan sonra yeniden bir şeyler karalamış olmama sevindim :)

sizi de buralarda görmek çok güzel ayrıca🌼

Aslında hepimizin hayatından bir roman çıkar herhalde.

aslında böyle 'anlatsam roman olur' tadında bir hikâyeyi günlerce gecelerce dinlesem de yaşanmışlıkları herkesin okumasını ve öğrenmesini sağlayabilsem..
bunu düşünüyorum ne zamandır ☘

Sort:  

Bence kesinlikle bir kitap yazmalısınız. Öyle ahım şahım olayların olmasına da gerek yok. Önemli olan olağan olayları bile heyecan verici bir şekilde okuyucuya aktarabilmek. Mesela Peyami Safa'nın 'Dokuzuncu Hariciye Koğuşu' adlı eseri. Bir gencin bacağjndaki rahatsızlıktan dolayı hastanelerdeki çektikleri sıkıntılar ve bir kızı sevip ona kavuşamaması. Sadece bu. Ama Üstad o kadar güzel ve akıcı aktarıyor ki bunu okuyucuya, hiç sıkılmadan bir solukta okuyup bitiriyorsunuz.
Bunu sizde rahatlıkla yapabilirsiniz bence. Çünkü yazılarınız çok güzel ve akıcı.
Size söz veriyorum, eğer kitap yazarsanız 10 tane ben alacağım :)

öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel temennileriniz için, belki bir gün :)🙏

Size söz veriyorum, eğer kitap yazarsanız 10 tane ben alacağım :)

😽

haklısınız basit, olağan bir konuyu bile öyle güzel anlatıyor ki Peyami Safa; ama anlattıkları kendi hayat hikâyesinden izler taşıdığı için daha da etkileyici oluyor kanaatindeyim.
yaşanmışlıklar ve benzerlikler sayesinde herkes kendine özel bir yakınlık duyup bağ kuruyordur karakterlerle.. en azından benim için olayların kurgu olmadığını bildiğim zaman böyle oluyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49376.51
ETH 4214.62
BNB 573.90
SBD 5.90