Steem rewards hakkında detaylı bilgiler - HF21 ödül eğrisi nasıl değişti?

in #tr5 years ago

Merhabalar,

Bana gelen steem rewards ile alakalı soruları cevaplarken bir yandan da not almaya başladım. Bu yazıda bu notlardaki bazı başlıkları açıklayacağım. Bu yazının bazı kısımlarında deneyimli arkadaşlar sıkılabilir. O yüzden HF21 ile gelen ödül eğrisi değişikliklerine atlamak istiyorsanız, ödül eğrisi bölümüne gidiniz.

Öncelikle steem power nedir ve nasıl hesaplanır bir onu öğrenelim!


Kaynak
image.pngSteem Power ve Vests


Vest hukuki anlamıyla hak, yetki vermek anlamına geliyor. Bir nevi veraset diyebiliriz. Steem power dediğimiz şey aslında bizim sisteme veraset ettiğimiz vest değeri. Sistemde bütün hesapların steem powerları toplamına denk gelen total vesting fund steem diye bir sermaye var. Bu sermayenin an itibariyle değeri ise şu

200,095,510.595 STEEM


Buna karşılık olan toplamda verilen yetkiler yani vestler ise şu değerde.

396,591,442,781.957 VESTS


Bu değer, buna şimdilik Yetkitoplam diyelim, steemdeki herkesin verdiği yetkilerin, yani herkesin steem powerlarına karşılık gelen vestlerin, toplamı. Bu total vesting fund steem olarak bilinen toplam sizlerin de dahil olduğu bir havuz. Bu havuzda mesela steinhammer olarak benim de bir bardak suyum var. Ona da vesting shares adı verilmiş. Onu da benim yetkim diyelim ve Yetkiben olarak ifade edelim. Benim bu yazıyı yazarkenki vesting shares değerim ise şu 349,714.681596. O zaman kendi steem gücümüz şöyle hesaplanıyor:


image.png


Buradaki sermayenin yetkilere orani steemin ilk zamanlarında çok değişse de günümüzde pek değişmiyor. Bu oran an itibariyle 504.5381443 (steem per million vesting shares - her 1 milyon yetkiye denk gelen steem değeri). Kısacası benim 350 binlerde olan yetki değerim milyon olsaydı bu kadar steem gücüm olacaktı. O zaman sıradaki konuya geçelim. Reward Shares!!


Reward Shares (rshares - Ödül payları)


Bunu ödül payı olarak çevirebiliriz. Ödül payı 2 şeyden etkilenir. Bunlardan ilki ne kadar oy gücünüzün olduğu ikincisi ise ne kadar yetki payınızın (vesting shares) olduğu. Sistemdeki her bir vesting share 5 gün içerisinde 1 milyon ödül payı (positive or negative rshares) ve buna ek olarak 250 bin de ekstra negatif ödül payı (negative rshares) üretme hakkına sahiptir. Ödül payları (rshares) bir kullanıcı oy verdiğinde üretilir ve oy verilen yazıya aktarılır.

Bunun çok detayına şimdilik girmeyeceğim ama rsharesi anlatmamın nedeni şu. Bir yazının ödül olarak ne kadar steem alacağını rshares ayarlamaktadır. HF21 ile gelen en büyük değişikliklerden birisi yazıların ödüllendirilme şeklinin değiştirilmesi. Bu yeni değişen sistem de eskiden olduğu gibi yazının topladığı ödül payına yani toplam rshares değerine bakıyor. Fakat kullanılan fonksiyon değişmiş. Her gelen oy ile yazının ödül payı (rshares) artar ve haliyle sizin ona karşılık gördüğünüz ödül değeri (STEEM) de artmış oluyor. Fakat artık bu artış HF21 öncesinde olduğu gibi lineer değil.

O zaman bakalım bu nasıl değişmiş.

Rewards Curve (Ödül Eğrisi)

Öncelikle eski ödül eğrisini açıklamak istiyorum. Örnekler de @vandeberg'in yazısında verdiği örneklere benzer olacak. Kaynak olarak aşağıda yazıyı bulabilirsiniz.

Hepimiz biliyoruz ki bir yazı/yorum 7 gün geçtiğinde ödüllendirilir. Bu ödül daha önce söylediğim gibi yazının topladığı ödül payları (rshares) üzerinden hesaplanıyor. Öncelikle rshares belirli bir ödül eğrisine (rewards curve) sokuluyor. Buna bir fonksiyon da diyebiliriz. Şimdi bu ödül eğrisinin eski versiyonunu aşağıda bir örnekle açıklayalım.

Örneğin diyelim ki @soteyapanbot bir yazı yazdı ve bu yazı toplamda 10 ödül payı topladı. Diyelim ki toplam ödül havuzunda ise 1000 pay var ve buna karşılık toplam sermayede 1000 STEEM olsun. @soteyapanbot'un yazısı ödül havuzuna 10 ödül payı daha ekliyor ve böylece havuz 1010 değerine ulaşmış oluyor. O zaman @soteyapanbot bu yazıdan şu kadar kazanacaktır.


image.png


Diyelim ki aynı zamanda ben de bir yorum yaptım ve benim yorumumun ödül payı da 5 olsun. O zaman toplamda havuzda 1015 rshare olacak ve ödüllerimiz şu şekilde belirlenecek.


image.png
image.png


Şimdi burda olan şu. @soteyapanbot'un yazısı benden iki kat fazla ödül payı topladı ve haliyle benden iki kat daha fazla ödül alıyor. Eski sistemdeki oy oranı aynen buna benzer bir şekilde lineer olarak artıyordu. Arada denedikleri super lineer adında bir ödül sistemi daha var ama onu burada açıklamayacağım. Sadece şunu söyleyeyim eğer ki ödül paylarınız yüksekse az olanlara göre kat ve kat kazandıran bir sistemmiş. Zengini acayip zengin haline getirmiş. Merak edenler dediğim gibi kaynaklardan ingilizce olarak okuyabilir. Gel gelelim yeni sisteme...

Yeni sistemde convergent lineer curve adı altında yeni bir ödül sistemi var. Bu sistem super lineer sistemle normal lineer sistem arası bir ödül metodu getirmiş. Yine tamamen örnekler üzerinden açıklayacağım bunu da. Buradaki eğriler ve değerler çok da gerçekci değil ama ne demek istediğimizi anlatıyor.

Bir önceki örnekle aynı olarak diyelim ki @soteyapanbot 10 rsharelik ben ise 5 rsharelik paylaşım yaptım. Aradaki farkı göstermek için bir kişi daha gelsin aramıza. Mesela @sudefteri. O da bir kitap analizi yapmış toplamda 20 rshare toplamış. Havuzda yine 1000 rshare var ve buna karşılık da sermayede 1000 STEEM var. Yeni sistem şuna benzer bir fonksiyonla ödülleri hesaplıyor. Gerçek fonksiyonu @jga'nın yazısında bulabilirsiniz.


image.png


Şimdi ödüllerimizi sırayla hesaplayalım.

YazarÖdül Payı (rshares)Ödül Eğrisiyle hesaplanan rshareÖdül değeri (HF21+)Eski ödül değeri (HF20)
@steinhammer54.164.04 STEEM4.83 STEEM
@soteyapanbot109.098.81 STEEM9.66 STEEM
@sudefteri2019.0518.45 STEEM19.32 STEEM

Gördüğünüz gibi @soteyapanbot @steinhammer'ın 2 katı kadar fazla rshare toplamış ama hesaplanan ödül değerine baktığımızda 2 katında daha fazla getirisi olduğunu görüyoruz. Nerdeyse 9% kadar ektra bi getirisi olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu da lineer olarak artmıyor. @sudefteri @soteyapanbot'un 2 katı kadar rshare toplasa da ödülde ekstra olarak 4.5% fazla aldığını görüyoruz. Yani kısacası getiri toplanan rshare ile doğru olarak artsa da gelen ekstra gelir gittikçe azalıyor. Bu da çok oylanan yazıların biraz daha az ekstra kazanmasını sağlarken az oylananlara da bol keseden dağıtmış oluyor.

Bu yazıda kürasyon ve yazara giden direk hesapları konuşmadık. Sadece yeni ödül eğrisinden bahsettik. Burada dikkat edilmesi gereken sadece yeni eğrinin biraz daha insaflı olarak ödül dağıtmaya çalışmasıdır. Tabi ki kürasyon değerinin 20 STEEM'den sonra değişmesini nasıl savundular bilemiyorum.

Umarım yararlı olmuştur. Saygılar,
@steinhammer

Kaynaklar - Sources
https://steemit.com/steem/@jga/complete-guide-to-understand-rewards-in-hf21-part-1
https://steemit.com/steem/@vandeberg/reward-curve-deep-dive

Sort:  

Hocam selamlar. Elinize sağlık, oldukça ilginç bir mantıkmış. Ben sistemin bu şekilde değiştiğini bilmiyordum. Hele ki

Bu da çok oylanan yazıların biraz daha az ekstra kazanmasını sağlarken az oylananlara da bol keseden dağıtmış oluyor.

bu kısım oldukça ilginç, ve böyle bir açıklama olmasa bence fark edilmesi de çok zor. Çok teşekkür ederim, kendi adıma çok faydalandım. Yazılarınızın devamını bekliyorum :)

Rica ederim @elektroyazilim umarım daha sık yazmaya başlarım :)

sadece bana mı saçma geldi hf21 :)

hayat da sacma degil mi bazen ? :))

Congratulations @steinhammer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

20190830_140737.jpg

bu kadar garipliğin içinde dikkatimi çeken şey:))
💛❤

ellerine sağlık @steinhammer

okuduğun için teşekkürler :) anlamlı bir rshare gelmiş orda :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.036
BTC 66775.33
ETH 3200.89
USDT 1.00
SBD 4.07