You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit.com'da bir yenilik daha - Beneficiaries

in #tr5 years ago

Evet bu degisim Steem uzerinde olan bir degisim degil zaten. Steemit uyguladi bunu. Arayuz degisimi yani. Sistem zaten boyle bir seye izin veriyordu. HF21/22'deki degisiklikler butun siteleri kapsiyor cunku Steem uzerinde degisiklikler yapildi. Serneziste bulunmakta haklisin :) Geliyorsa benim yazilarima denk gelsin :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66911.69
ETH 3521.53
USDT 1.00
SBD 3.19