Aynı vagon, farklı tren

in #tr5 years ago (edited)

İki tarafından da denizi gören bir koltuk seçmişti kendisine. Bu köprüden geçerken manzaranın çok iyi olacağını biliyordu zaten. Arada gözü telefonuna ilişse de gelecek mesajları çok da önemsemiyordu aslında. Vagonun içi soğuk olmasına karşın dışarıdaki sıcağı tahmin etmesi zor olmuyordu. Güneş bulutlar arkasında kalmış, okyanustan yansıyan ışık hüzmeleri bir pencerede yazı, diğerinde ise kışı andırır olmuştu.


IMG_6337.jpg


Birbirine vuran domino taşlarını andıran seslerin orkestrasında yol alan trenin içerisinde, pencereden gördüğü kadar var olan bir dünyanın olması aklını karıştırmıştı. Kafasını kaldırıp etrafındakilere bakındı şöyle bir.

Bu insanlarla paylaştığı vagon aynı fakat tren çok farklıydı...

@steinhammer

Sort:  

Hocam ne kadar güzel yazmışsınız :) başta bir romana başlıyorum sandım. Betimlemeleriniz o kadar edebi ve gerçekci ki zihnimde o anı yaşıyor gibi oldum :D Bu ne hocam yani bir deneme mi?

tesekkurler @elektroyazilim. Resimlere bakarken buldum bu fotografi. Bende hissettirdiklerini yazdim aslinda :)

manzara mı yoksa bir romanın sayfalarından dökülmüşcesine akıp giden, gittikten sonra huzur bırakan bu cümleler mi daha iyiydi bilemedim 🙆‍♀️

Tesekkurler @sudefteri Bence manzara daha iyi :)

Congratulations @steinhammer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 14000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.036
BTC 66775.33
ETH 3200.89
USDT 1.00
SBD 4.07