Kaizen...

in #tr6 years ago (edited)

kaizen.JPG

"Kaizen" iş ve özel hayatınızda kullanabileceğiniz kalite iyileştirme standartlarının metotlarından biridir.
Japonca kai ve zen kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşur. "Kai" değişim, "zen" iyileştirme anlamına gelir ve sürekli iyileştirmeyi ifade eder. Köklü bir değişiklikten ziyade küçük ve maliyetsiz iyileştirmeler ile mevcut durumun gelişmesi temel amaçtır. Bu yüzden risk almadan gelişmenin mümkün olduğu öngörülmektedir.

Kaizen, hedefin ve sürecin belirlenmesi ile başlar. Hedef, sürekli iyileştirme ile kalitenin artırılması, süreç ise başarının basamaklarıdır. Gündelik işlerinizde size engel olan, yavaşlatan, önünüzü tıkayan ve sorun çıkaran ne varsa bunları belirleyip küçük adımlar ile ortadan kaldırmakla başlar. Amaç bunların tamamının tek bir seferde değil, yavaş yavaş ortadan kaldırılması ve sonuçlarının gözlemlenerek bir sonraki adıma geçilmesidir.

Ortadan kaldırılan her sorundan sonra bir başkasına geçerek süreklilik sağlanmalıdır. Yani iyileştirmenin sonu yoktur... Bu durum alışkanlık haline geldikten sonra bir döngüye oturup standartlaştırılır.

Bu süreçteki metotlardan en kabul göreni PUKÖ döngüsüdür ve sürekli iyileştirmenin temelidir. Planlar, Uygular, Kontrol eder ve Önlem Alırsınız. Her adımınızda bunu takip eder, iyileştirir ve bir sonrakine geçersiniz.

PUKÖ.JPG

Yardımcı olacak bir başka metot ise 5S yöntemidir...

Japonca'da Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke kelimelerinin baş harfleridir ve toparlanma, düzen, temizlik, standardizasyon ve disiplin ile açıklanabilir.

5s.JPG

İster hayatınızda ister iş yerinizde uyguladığınız bu metotlar ile mutlaka kalite artışını göreceksiniz. Bu yüzden başlamadan önceki durumu resmedip ya da kaydedip "önceki ve sonraki" karşılaştırmasını yapmanız ne kadar ilerlediğiniz konusunda size somut gösterge olacaktır.

Daha önce eğitimini aldığım ve uygulaması ile olumlu sonuçlarını gözlemlediğim "kaizen" konusunda kısa bilgiler vermeye çalıştım. Daha kapsamlı araştırmalarınız ile kendinize ve işlerinize nasıl uygulayabileceğiniz konusunda ilham olursa ne mutlu bana...

Okuduğunuz için teşekkür ederim...

Sort:  

Quraturk tr etiketi altında paylaşılan kaliteli ve orjinal içerikleri tespit edip ödüllendirmeyi hedefleyen bir kürasyon projesidir.

Yazınız değerlendirmen ekibimiz tarafından uygun görülmüş olup, günün seçilen yazıları arasında yerini almıştır.


Quraturk hakkındaki tüm sorularınızı discord üzerinden sorabilirsiniz.

Aklıma nedense bir tek bu geliyordu :)

Ne olduğunu da öğrenmiş oldum sayenizde :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

5S kuralını avrupada neredeyse büyük fabrikaların çoğunda uygulanıyor, kaizenle ise üniversitenin ar-ge bölümlerinde karşılaşmıştım. Bir ümit türkiyedeki bir kurumsal altyapıda olmayan fabrikada denemek için bi taraflarımı yırttım; ama tabiki de o zihniyette olmadıkları içini, bir arpa boy ilerliyemedik. Biz de malesef vazgeçmek zorunda kaldık.

Her türlü düzen , bir fabrikanın min %15 verimliliğini arttırır.

Umarım bu yazınızı okuyan olur :D

Büyük yapıdaki işletmelerde artık iş güvenliği uzmanlarının çalışması zorunlu hale geldi. Bunu genelde endüstri mühendisleri yapıyor -ki buna önayak olabilirler. Eğer işletme yönetimi yeniliğe karşı dirençli değilse ve bir işletme kültürü olarak benimsenirse karlılığa katkısı yadsınamayacak kadar büyük olur.
Yazım, birinin kulağına küpe olsa yeter 😉
Teşekkürler güzel yorumunuz için...

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 2 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Bu aralar iş dünyasıyla alakalı çok fazla online eğitim takip ediyorum, ilginç ve yararlı bilginiz için teşekkür ederim. :)

Güzel yorumunuz için teşekkürler.
İş eğitimlerini sevmişimdir oldum olası :)

Geçen ay da bu konularda bir kaç yazı hazırlamıştım.. Onlar da ilginizi çekebilir. Okursanız oylamayın lütfen :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67831.12
ETH 3801.93
USDT 1.00
SBD 3.75