Erik Kırlangıçkuyruk...

in #tr6 years ago

Büyük şehirden uzakta yaşamanın güzel yanlarından birisi de bu işte.

Onların doğasında yaşadığınızı bildiğiniz zaman sizden kaçmak şöyle dursun, o anı fotoğraflamanız için size izin veriyorlar. Tabii ki sadece fotoğrafını çekmekle olmuyor, bu arkadaş kimdir, nedir öğrenmek icap ediyor.

Kendisi ile teşrik-i mesaimiz bu gün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Güzelliği dikkatimi çekince yaklaştım kendisine, ürkeceğini düşünerek çok yavaş hareketlerle telefonu çıkarıp uzaktan fotoğrafını çekmeye başladım. Yavaş yavaş, yaklaşa yaklaşa derken onlarca fotoğraf olmuş. Bir o kadar da bu yakınlığa geldikten sonra çektim...
Hiiiç istifini bozmadı sağ olsun, rüzgar bir kaç kez kanatlarını kapattı ama o -hadi gel çek der gibi usulca tekrar açtı.

O kadar sakindi ki, bir ara elime alıp bir de öyle mi çeksem diye düşündüm ama sonra o kadar yüz göz olmak istemeyeceğine ve buna hakkım olmadığına kanaat getirdim.

İşte o güzellik...

20180528_105247.jpg

Kendisi "Erik Kırlangıçkuyruk" adı ile tanınıyormuş.
Kanat açıklığı erkeklerde 76 - 82 mm, dişilerde 80 - 86 mm
Yaygın bir tür. 1758'de literatüre girip isimlendirilmiş.
Latince adı "Iphiclides podalirius"
"Scarce Swallowtail" olarak da biliniyor.

Rivayet odur ki , çakal eriğinin olduğu bölgelerde ve meyve bahçelerinde çokça bulunurmuş.

Benim de bunları öğrenmem gerekiyormuş :)

Okuduğunuz için teşekkürler..

Sort:  

Bizim buralarda (köyde) kendisini hiç görmedim ama şunu merak ettim ismi nereden geliyor tam olarak çakal erik nedir onuda bilmiyorum bu arada:)

Aşısız kendiliğinden büyümüş yaban eriği..
Yeşilken genellikle çok ekşi olur. Sararınca tatlı ve hafif mayhoş olur çakal eriği ;) adındaki erik buradan geliyor sanırım. Kuyruk yapısı kırlangıç ile çok benziyor..

Çok açıklayıcı oldu teşekkürler ederim bizim buralarda çakal eriği deyimi kullanılmaz direkt yaban eriği hatta acı erik denir. Diğer adıda can eriği olmayan erik:)

Çok güzel bir tür. İlk defa gördüm sizin sayenizde. Ben de bu tarz canlıların fotoğrafını çekmeyi seviyorum. Fotoğrafı çektikten sonra türünü bulmaya çalışıyorum brn de. Her canlıda yeni bişeyler öğreniliyor. Paylaşımınız için teşekkürler.

Aynı düşüncede olmamıza sevindim 😊 sadece fotoğrafını çekmek yetmiyor bana da...
Teşekkürler yorumunuz için.

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-28T18:50:42
Account Level: 1
Total XP: 168.30/200.00
Total Photos: 29
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Genel kültürümüz artıyor, severim böyle bilgileri :)

Biz de sizden çok şey öğreniyoruz.
Teşekkürler 😊

güzel yazı ve fotograf!
sevdim. teşekkürler

ben teşekkür ederim :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Harika bir güzellik, Allahım ne güzel yaratmış 😃

kesinlikle :)

This post has received a 0.24 % upvote from @drotto thanks to: @steemege.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69066.32
ETH 3740.86
USDT 1.00
SBD 3.65