Balık Kılçığı Tekniği...

in tr •  last year 

Merhabalar,

Sorun çözme tekniklerinden biri olan "Balık Kılçığı Tekniği"nden bahsetmek istedim bu yazımda...

Kaoru Ishikawa tarafından 1943'te geliştirilmiş bir sorun çözme tekniğidir. Problemin kendisi ve alt nedenlerinin ortaya çıkartılması üzerine bir yapıdır. Son derece basit ve uygulanabilir olması cazip yanıdır.

Problemin kendisini tanımlamak ile başlar.
Bir ekip çalışması olmalıdır ve beyin fırtınası şeklinde gelişmesi tercih edilir.
Problemin kendisine sebep olan konular ve bunların alt başlıkları şeklinde resmedilir. Gerekirse alt başlıklar da derinleştirilebilir.

İşin şekil kısmı şöyledir;
Genel resim üzerinde en sağa "ana problem" yazılır. O probleme doğru bir çizgi çekilir, Ana hatta 45 derece açı ile alt ve üstten çekilen çizgiler ile alt problemler tanımlanır. Derin alt problemler de ana hatta paralel olarak bu çizgiler üzerine eklenir.

Bu teknikte amaç sorunu o beyin fırtınasında çözmek değil, sebeplerini tanımlamaktır...

Balık kılçığı.JPG

Resim temsilidir :) Balık kılçığı şeklini göstermek için çizilmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

İlk defa duyuyor olmama şaşırdım doğrusu, Teşekkür ederim bilgi için🙋‍♀️👍

Artık ortaokul bilişim dersinin müfredatında bile yeri var sanırım :)
işe yarayan bir tekniktir...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Bu güzel bilgi için teşekkür ederim :)

Rica ederim. Beğenmenize sevindim :)

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 5 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

her yerde sorun vardır ya ama yine de #tr etiketi ilk sıralardan düşünce üzülüyorum :(

This post has received a 0.78 % upvote from @drotto thanks to: @steemege.