Minnowsupport nasıl kullanılır?

in #tr2 years ago

Minnowsupport projesine nasıl kaydolunur? Projeye bağlı botlar nasıl kullanılır?

Not: Konuyla ilgili daha önce beraber paylaşımların bağlantılarını yorum olarak açtı. Bu hesap Steemit ile ilgili zamanda Türkçe bilgi bağlantılarını görebilirsiniz.

Sort:  

Yeni kullanıcılar için minnowsupport ve banjo kullanımı;
https://steemit.com/tr/@emrebeyler/yeni-kullanicilar-icin-minnowsupport-ve-banjo-kullanimi

You got a 13.63% upvote from @brupvoter courtesy of @sorucevap!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10732.04
ETH 352.68
USDT 1.00
SBD 0.96