Sort:  

yeni post yazınca gun etiketi olursa bulması kolay olacağı için yazdım.

Tamamda anlamadığım yapmayın yazmışsınız. O yapın olmayacakmıydı ?

Teşekkür ederim. Evet haklısın yanlışlık olmuş. Düzeltiyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 41934.50
ETH 2261.03
USDT 1.00
SBD 5.27