4TH PILLAR NEDİR?

in #tr4 years ago (edited)

Arkadaşlar Selamlar,

Bugün yine ICO aşamasında olan başka bir proje tanıtımı ile karşınızdayım. Kesin olarak bilinen bir şey vardır ki, insanlık blockchain teknolojisi ile tanıştığı günden bu yana her geçen gün yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalmıştır. Hayatımızda ciddi derecede kolaylıklar sağlayan blockchain teknolojisi, aynı zamanda ciddi derecede maddi olanaklar elde etmemize de imkân tanımaktadır. Maddi olarak çeşitli olanaklar sağlamamızın en büyük etkeni ise şüphesizdir ki, bugüne kadar blockchain teknolojisi işlevini ağırlıklı olarak kripto paralara ilişkin yürütmüş olmasıdır. Bu meseleye ilişkin ülke gündemini takip edenler de iyi bilirler. Ülkemiz kripto paralara ilişkin belirli tereddütler beslese bile blockchain teknolojisine her zaman olumlu bakmaktadır. Bunun sebebi de yukarıda belirttiğim gibi, blockchain teknolojisinin gerek ülkeler gerek özel teşebbüsler gerekse de bireyler bazında, çeşitli açılardan verimin arttırılmasına yönelik müthiş derecede imkanlar sağlayabilecek bir potansiyel ve işleve sahip oluşudur. Başarıyı elde etme yolunda sorulması gereken tek soru şudur: “Blockchain teknolojisini hangi alanda ve nasıl bir şekilde kullanabilirim?” Buradan sonrası ise sizlerin yaratıcılığına kalmış bir meseledir. Tam da burada, çok ta fazla yaratıcılığa ihtiyaç duyulmamış ancak, ciddi bir meseleye çözüm getiren bir proje olan ‘4th Pillar’ a ilişkin sizlere bilgi vereceğim. Ayrıca tanıtım aşamasında olan bu projenin kampanyalarına katılmak için son günün içerisindeyiz. Eğer sizler de kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız aşağıda vermiş olduğum bountyhive linkinden katılım sağlayabilirsiniz.

The-4th-Pillar-official-website.png

KAYNAK

VAR OLAN SORUNLAR

Eminim ki hepimiz şahit olmuşuzdur. Örneğin bir devlet dairesine gittiğimizde çeşitli verilerin yer aldığı dosya yığınının yarattığı karmaşa ile sürecin ne kadar fazla uzadığını biliriz. Ne kadar da özellikle -ülkemiz dahilinde söylüyorum- son 10-15 yıl içerisinde bilişim teknolojisinin imkanlarından faydalanma yoluna gidilmiş olsa bile, hala verilerin saklanmasında kâğıt kullanımı vazgeçilmez olmaktadır. Bu da gerek devlet kurumları gerek özel teşebbüsler gerekse de bireyler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Örnek verecek olursak bir şirket yöneticisinin hayati bir öneme sahip olan bir belgeyi kaybetmesi durumunda, hayatının nasıl cehenneme döneceğini tahmin etmek çokta güç olmasa gerek.

Bilgisayarların bu sorunların önüne geçebilecek bir nitelik taşıdığını düşünebilirsiniz. Çokta haksız sayılmayacaksınız. Veri depolanması meselesinde çok faydalı bir araçtır. Ancak, bilgisayarların da çok ciddi bir eksiklikleri vardır. Bunlardan biri de virüstür. Eğer depolama sisteminize bir virüs bulaşır ise ki bu tehlike bilişim teknolojisinde her zaman mevcuttur, tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz. Başka bir mesele ise şudur; depoların veri güvenliğini değiştirmeden, etkili bir veri paylaşımı sunamıyor oluşunuzdur. Tüm bunlarında çeşitli çözümleri mevcut ise de zaman ve verim açısından ciddi kayıplara yol açabilecek bir etken oluşlarıdır.

maxresdefault.jpg

KAYNAK

Bunun yanında binlerce işçinin çalıştığı bir kurumu düşünelim. Çalışanların maaşlarını elden nakit olarak vermek mümkün değildir. Çalışanlara ancak, ödeme yapan finansal kuruluşlardan periyodik olarak kesintiye tabi tutan elektronik yollarla ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca, çoğu zaman işe alım süreçleri, iş tanımına uyan çalışanlar sağlayamayan işe alım ajanları tarafından yürütülmektedir. Dahası, çeşitli devlet memurları çok sayıda işçiyi işe alırlar ve işe alım süreci her zaman İnsan kaynakları personeli için telaşlıdır. Çünkü işe alım sürecini hızlandırmak için kaldıraç görevi görebilecek potansiyel çalışanlar tarafından elde edilmiş veri mevcut değildir.

4TH PILLAR NEDİR?

4th Pillar platformu, bireyleri doğrulanmış profesyonel bir kimlik ve merkezi olmayan kişisel kripto tasarruf fonu oluşturma konusunda güçlendirir ve kuruluşların otomatik ve doğrulanmış iş verilerine dayanarak işe alımlarını ve çoklu sınır ötesi ödemeleri ve işle ilgili belgeleri dijital olarak aktarmalarını sağlar. 4th Pillar platformu ayrıca tüm katılımcıları güçlendirerek genel işe alım sürecini geliştirirken, çalışanlara ve kuruluşlara, birey, işveren ve iş bulma ajansları verilerine kolayca ulaşma imkânı sunar.

4th Pillar, işverenlerin FOUR tokenlarını hiçbir aracı olmadan doğrudan çalışanlarına ödüllendirmesini veya aktarmasını sağlayan bir sistem önermektedir. Buradaki amaç ise, bireyin çalışma organizasyonu tarafından finanse edilecek, kendi kendini yöneten ve merkezi olmayan ve en nihayetinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, 4th Pillar kişisel tasarruf fonunu inşa etmektir.

4th Pillar projesi, kendi profesyonel dijital kimliğini kontrol etmeye yönelik ilk adımlardan birini yaparak ve ayrımcı olmayan otomatik bir değerlendirme sistemi ile ilk blockchain profesyonel bireysel kimlik veri tabanını etkinleştirmeyi ve aynı zamanda gizli ve güvenli bir şekilde verileri, işverenlerden çalışanlara doğrudan göndermeyi daha verimli ve olanaklı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

4-things-you-need-to-know-about-four-tokens.jpg

KAYNAK

4TH PİLLAR HEDEFLERİ

• Güvenli ve merkezi olmayan bir bireysel kontrol ve dijital varlık yönetimi imkânı sağlamak.

• Otomatik ve ayrımcı olmayan profesyonel kimlik değerlendirmesine sahip güvenli ve merkezi olmayan Blockchain kişisel muhasebe veri tabanını oluşturmak.

• P2P yoluyla güvenli ve merkezi olmayan bir işle ilgili belge sağlamak.

• Bu hedefler ile ayrıca, 4th Pillar uygulamasının iç para birimi olarak hizmet edecek olan FOUR tokenın yaratılmasını sağlamak.

FOUR TOKEN

4th Pillar projesi, 4th Pillar ekonomisinin ana bileşeni olarak hizmet eden bir yardımcı belirteci (FOUR token) yayınlayacaktır. FOUR tokenı ayrıca, merkezi olmayan, token tabanlı bir ekosistemde profesyonel kimlik doğrulama ile ilgili hizmetlere erişim sağladığından, 4th Pillar uygulamasının ağdaki ve dahili para birimindeki bir birimi temsil edecektir. FOUR tokenı ayrıca, ERC 20 standardı kullanılarak Ethereum platformunda oluşturulacak bir tokendır.

The-4th-Pillar.png

KAYNAK

TAKIM

4th-pillar-team.png

KAYNAK

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN;

Website : https://www.the4thpillar.io

Whitepaper : https://www.the4thpillar.io/documents/whitepaper.pdf

Facebook : https://www.facebook.com/The4thPillarLtd/

Twitter : https://twitter.com/THE4THPILLARLTD

Telegram : https://t.me/joinchat/Hv2QVBEi2yIsGK62l9szpw

Bountyhine: https://bountyhive.io/browse/4th%20Pillar

Bountyhive; semihbalkanli
bountyhive.io/r/semihbalkanli

steemitddd (1).jpg

Sort:  

Çok emek vererek hazırlamışsanız emeğinize sağlık:))

Çok teşekkür ederim :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihbalkanli from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

İngilizce yazabiliyorsanız ben geçenlerde böyle bir tanıtım yazısıyla @originalworks'ün yarışmasında önce 3 Steem, sonra geçen hafta 25 Steem kazandım. Bir bakın isterseniz.
Elinize sağlık bu arada.

Evet haklısınız. İngilizce içerikler daha fazla değer görüyor. Ancak, daha fazla bir uğraş istediğinden tercih etmedim bu güne kadar. Yazılarınızı inceleyeceğim. Öneri ve yorumunuz için çok teşekkür ederim.

Upvote değil, hesaba ödül ödemesi oluyor. @originalworks'e bir bakın çünkü belli ki ilgilisiniz, yazılarınız değerini bulsun. İyi çalışmalar.

Teşekkür ederim.