You are viewing a single comment's thread from:

RE: 4TH PILLAR NEDİR?

in #tr4 years ago

İngilizce yazabiliyorsanız ben geçenlerde böyle bir tanıtım yazısıyla @originalworks'ün yarışmasında önce 3 Steem, sonra geçen hafta 25 Steem kazandım. Bir bakın isterseniz.
Elinize sağlık bu arada.

Sort:  

Evet haklısınız. İngilizce içerikler daha fazla değer görüyor. Ancak, daha fazla bir uğraş istediğinden tercih etmedim bu güne kadar. Yazılarınızı inceleyeceğim. Öneri ve yorumunuz için çok teşekkür ederim.

Upvote değil, hesaba ödül ödemesi oluyor. @originalworks'e bir bakın çünkü belli ki ilgilisiniz, yazılarınız değerini bulsun. İyi çalışmalar.

Teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49349.63
ETH 4201.86
BNB 573.50
SBD 5.96