How insignificant are we? Existential thoughts on my birthday.

in tr •  last month

Age is just a number

Today is my birthday. Its my 10.228th days on this Earth. What is a birthday anyway? Why do we count every year and call it a 1 age. After all age is just a number. Earth revolves around the sun one time and we call i a one year.Celebrating birthdays every year is little bit boring for me and after a while i stopped celebrating yearly. 228 days ago I celebrated my 10.000th day on this Earth. Ten thousands days is a good milestone. Let me give you a perspective on these numbers if you didn't understand the importance of it. 10.000 days is equals roughly 27 years. 15.000 days is 41 years old and 20.000 is 54...
Earth is 4.54 billion years old. Most people don't understand how big this number compare to million. Let me give you another example. 1 million seconds is roughly 12 days while 1 billion second is 31.6 Years. The earth is old, very old. Compare to the Earth , our age is almost nothing, its not even blink of an eye. I am sure you all know the famous comparison that if earth's age was 24 hours what would happened? Modern humans have been around since 11:59:59pm—1 second. And if human history itself spans 24 hours from one midnight to the next, 14 minutes represents the time since Christ. My age would be 11 seconds.


[ TR ] Bugün benim doğum günüm. Bu dünyadaki 10.228inci günüm. Sahi doğum günü nedir gerçekten? Neden her yıl bu sayıyı sayıp ona bir yaş diyoruz? En nihayetinde yaş sadece bir sayı değil midir? Dünya Güneşin etrafında bir tur dönüyor ve buna bir yıl diyor ve 1 yaş daha yaşlandığımızı iddia ediyoruz. Her yıl doğum günü kutlamak bir süre sonra sıkıcı olmaya başladığı için yıllık doğum günü kutlamalarını bıraktım. 228 gün önce 10.000inci günümü kutladım. On bin gün bu Dünyada kutlamaya değer bir kilometre taşı bence. Şimdi on bin gün deyince pek önemini anlamıyor insanlar ilk bakışta, bir de şöyle bakalım bu sayılara. 10 bin gün yaklaşık 27 yıl yapıyor, 15 bin gün ise 41 yıl ve 20 bin gün 54 yıl...

Dünya 4.54 milyar yaşında. Çoğu insan bu sayının da nekadar büyük bir sayı olduğunu anlayamıyor ilk bakışta. Size bir başka örnek daha vereyim ve milyon ile milyarı karşılaştıralım. 1 milyon saniye kabaca 12 güne eşit ama 1 milyar saniye 31.6 yıl yapıyor! Yani anlayacağınız Dünya çok yaşlı . Dünya ile karşılaştırdığımızda bizim yaşlarımız çok önemsiz kalıyor. Eminim hepiniz o ünlü benzetmeyi duymuştur. Eğer dünyanın yaşı 24 saat olsaydı ne olurdu ? Modern insanlar yaklaşık saat 11:59:59'da dünyaya gelmiş olur ve eğer insanlık tarihini 24 saatlik bir dilime yayıcak olursak da isa'nın doğumundan bugüne olan süreyi de 14 dakika olarak söyleyebilirdik. Benim yaşım ise 11 saniye olurdu ^^

How insignificant are we?

We humans consider ourselves as very important beings. We think that everything in this earth is for us to consume , kill or destroy. We think the whole universe is created(!) just for us to live. The apple is there for us to eat, the chicken is running around and waiting to be eaten by us, the water is streaming through the valley for us to drink, only for us. We think we are the most important creature ever lived. Lets think about the things we know about the universe. How big it is and still continue to expand. How many planets are there? How many stars, how many galaxies? Among thousands if not millions of galaxies we are living in a galaxy that is small, unimportant. In this galaxy there is a tiny star called Sun and in the solar system there we are the blue dot. The sooner we realize this truth and respect our planet the better.

[TR] Insanoğlu kendisini çok önemli bir varlık olarak görür genelde. Düşünürüz ki Dünyadaki herşey bizim tüketmemiz, öldürmemiz ve yoketmemiz için vardır. Tüm evren biz yaşayalım diye yaratılmış(!) sanki. Ağaçtaki elma ve çimenlerde koşan tavuk biz yiyelim diye , vadiden akan nehir biz içelim diye , sadece ve sadece bizim için var sanki. Bugüne kadar yaşamış en önemli canlılar olduğumuzu düşünürüz. Evren hakkında bildiğimiz şeyleri düşünelim. Evrenin nekadar büyük olduğunu , kaç tane gezegen, yıldız ve galaksi olduğunu ve evrenin sürekli genişlemeye devam ettiğini düşündüğümüzde , içinde yaşadığımız bu küçücük önemsiz samanyolu galaksisi ve onun da içinde yaşayan minik yıldızımız Güneş ve onun etrafında dönen gezegenlerden soluk mavi nokta Dünyamız. Bu gerçeği nekadar erken farkedip doğaya ve Dünyaya saygılı olursak okadar iyi.

What if we lived in Mars?

Mars' years are much longer then Earth's. Mars revolves around the Sun in 687 days. But timekeeping on Mars is different for scientist and astronauts , its independent from Earth's time and calendar. While Mars's days and seasons are very similar to Earth the years are almost twice as long. They called a day in mars "Sol". What is sol you may ask. The term sol is used by planetary scientists to refer to the duration of a solar day on Mars. If I was living in Mars my age would be 14.8 years or 9929.8 days. If you feel old, maybe you are living in the wrong planet :)

[TR] Mars'ta bir yıl Dünyadakine göre çok daha uzun sürer. Dünyanın etrafında tam tur dönüşünü 687 günde tamamlar. Fakat, Mars'ta zamanı ölçmek Dünyadakinden biraz farklı. Bilimadamları ve uzay bilimciler zamanı Dünya saatinden ve takviminden bağımsız olarak ölçüyorlar. Marsın gün uzunluğu ve mevsimleri kabaca Dünyaya çok benzese de orada yıllar neredeyse iki katı uzun, tavi mevsimler de öyle. Bir mars gününe "Sol" adı veriliyor. Sol terimi uzay bilimciler tarafından Mars'ta geçen bir günü tanımlamak için kullanılıyor. Eğer orada yaşıyor olsaydım benim yaşım 14.8 ya da 9929.8 gün olacaktı. Kendinizi yaşlı hissediyorsanız belki de yanlış gezegende yaşıyorsunuzdur ^^


Have a piece of cake, today is my birthday ^^


Kendinize bir dilim pasta almayı unutmayın. Bugün benim doğum günüm

All photos are from pixabay - 1 23 456

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

doğum günün kutlu olsun, hep birlikte daha nice mutlu ve sağlıklı yıllara:)
pastan da çok lezzetli gibi görünüyor:p

·

Teşekkür ederim @sudefteri , son dilimler bitmek üzere hemen bir tane kapıver ^^

Doğum günün kutlu olsun. Hep beraber nice mutlu senelere. Pasta çok güzel :))

·

Teşekkür ederim @damla , senin de steemit doğum günün kutlu olsun ^^

Sana da böyle bir doğum günü postu yakışırdı emin ol @ruen. :) Eh bize de tebrik etmek düşer. İyi doğdun ve iyi ki burada tekrar bizimlesin. Nice mutlu senelere. :)

·

Teşekkür ederim @sahinadm , bir kez daha tur attım güneşin etrafında büyütülecek bişey yok ^^


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Yazını biraz geç fark ettim, artık 10229. gündesin ama gene de seninle tanışma fırsatı yakaladığım için bile doğum günün kutlu olsun :) Nice mutlu seneler geçirmen dileğiyle :)

·

Teşekkürler @kagantrky , sana da sağlıklı mutlu günler diliyorum ^^

Yorucu hesaplamalar, toplumsal mesajlar derken doğum günü yazısından uzaklaşıyordum, yazının sonunda nerede olduğumu hatırlatan not ve pastaya kadar. Sağlık ve huzur dolu nice yıllara...
Not: Başka bir açıdan bakalım birde, marsta yaşıyor olsaydık kanun ve kural koyucular emeklilik yaşını 120'ye çıkarır diyorum, iyi ki dünyadayız diyebilmek için 😂

·

Teşekkürler @avina, Marsta emekli olunca insan ne yapar ki acaba? Dünya manzaları bir yazlık mı almalı :)))

Her ne kadar önemsiz kılmaya çalılmışsan da :), doğum günün kutlu olsun. Evrim sonucu ulaştığımız bilinç gereği önemli olduğumuzu düşünüyorum ve aynı zamanda rasyonel olmayan ihtiyaçlarımız gereği de böyle doğum günü şeysilerini dahil etmişiz işte hayatımıza, tadına varabildiğimiz kadar varalım varamıyorsak sallayalım zaten. Ben uzun süredir sallıyorum :)

·

Uçsuz bucaksız bu evrende bilmediğimiz okadar çok şey var ki, belki bilinç seviyemiz okadar da büyütülecek bişey değildir ^^

İyi ki doğdun tatlım 🌼 Doğduğumuz günü kutlamak bile dünyada kendimize fazla değer veren bir canlı olduğumuzu gösteriyor, bu konuda o kadar haklısın ki.

·

Kendimize verdiğimiz değerin yarısı kadarını diğer canlılara ve Dünyamıza verebilse keşke herkes, o zaman "mutlu yıllar" dilekleri sadece sözlerde kalmaz gerçekleşir ^^

Doğum gününüz kutlu olsun :) Nice yıllara

·

Teşekkür ederim @etasarim

Happy bday and God grant you many more :)

Hello!

This post has been manually curated, resteemed
and gifted with some virtually delicious cake
from the @helpiecake curation team!

Much love to you from all of us at @helpie!
Keep up the great work!


1493220034-pink-velvet-cake.jpg

Happy birthday! I hope you enjoy this cake as well ♥ Loved your thoughts here. Cheers to you! ♥ -Serena
Manually curated by @paintingangels.

Happy belated birthday wish :) - gives cake

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Ruen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Mutlu yıllar dilerim

Posted using Partiko Android