[ Daily Sketch ] - Günlük Çizimler [11] - @eyupyusuf

in #tr3 years ago (edited)

eyup.jpg

Bugün Steemit Türkiye Topluluğunun belki de en genç üyesini ağırlıyorum. Eyupyusuf. Her projenin joker elemanı, adeta "jack of all trades" diyebileceğimiz, her işe koşabilen, her projede kilit roller oynayabilecek,Hede.io'nun muhteşem moderatörü, çok sevdiğim ve biraz da "Marco polo" dizisindeki Ahmad fanakati'ye benzettiğim kardeşim, arkadaşım eyupyusuf'a topluluğa sağladığı faydalar için teşekkür ederim. Profiline gidip takip edin, bir kaç postuna yorum atın, benden selam söyleyin. Oy da atın tabi.

Bir önceki çizim olan pars11'i görmek için tıklayınMaterials used

-Pencil
-Artline ink pen 0,1
-Artline ink pen 0,6
-Pigma Brush pen BR
-Hitext marker
-165 gr Ivory a4 drawing paper
-Drawing time : 40 minutes

Kullanılan malzemeler

-Kurşun kalem
-Artline mürekkep kalem 0,1
-Artline mürekkep kalem 0,6
-Pigma fırça kalem BR
-Hitext marker
-165 gr Ivory a4 çizim kağıdı
-Çizim süresi : 40 Dakika


• See Also •


[ Daily Sketch ] - Günlük Çizimler [6] - John Snow
[ Daily Sketch ] - Günlük Çizimler [7] - Tyrion Lannister
[ Daily Sketch ] - Günlük Çizimler [8] - Arya Stark
[ Daily Sketch ] - Günlük Çizimler [9] - Sandor Clegane
[ Daily Sketch ] - Günlük Çizimler [10] - @pars11

Sort:  

çooooook beğendim ilk kez başkasına bot atıyorum, emeğinize sağlık :)

Eline sağlık güzel bir seri oluyor.

Bu sefer gerçekten sürpriz oldu. 20 dakikadır tebessümle bakıyorum ekrana. Eline sağlık, çok güzel olmuş :)

çok iyi, yeni game of thrones karakteri sandım. jon snow'u tahttan indirir yakında:)

You got a 2.95% upvote from @upme thanks to @eyupyusuf! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by eyupyusuf from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25