You are viewing a single comment's thread from:

RE: CİNSELLİĞİN TARİHİ

in #tr4 years ago

Açıkçası sizin de yazdığınız gibi Darwin'ci yaklaşımla tam bir hayvanlık, yani küçümsediğim ya da bilimi yok saydığım için değil tabii ki. Dinlerdeki hali zaten çok göreceli bırakın yalnızca Kuranda yer alan ifadeleri hala Hristiyan mezhepleri için İsa'nın nasıl doğduğu tartışılıyor. Ancak üçüncü ve belki tam da insanın gerçek bir insan gibi davranmasını ve bu konuya yaklaşımını yeni neslin (gelişmiş insan nesli- sorgulayan) bakması gereken açısıyla şöyle özetleyebilirim:

  • mıknatıslarda + ve - kutup vardır
  • ying ve yang
  • iyi ve kötü
  • güzel ve çirkin
  • dişi ve erkek
  • gece ve gündüz
  • sıcak ve soğuk
  • üst sistem ve üst sistemin oluşturdukları (tasavvuf ehli Allah ve Kulları derler- ben tercih etmiyorum)

Bu iş böyle benim açımdan, yani doğaya bakınca her şey yolunda, "insan" üst sistemi ve kendisini nerede konumlandıracağını böyle araştıra araştıra buluyor işte.

Gerçekten dünyamızda gördüğümüz ve çoğu zaman sapkınlıkla anılan durumun, gerçek varlık sebebini anlayacak seviyeye gelmemiz lazım hem toplum olarak hem de tüm insanlık olarak.

@trliste için tebrikler.

Sort:  

Bu sıraladıklarınızı içeren din muhtemelen Taoizm bir araiştırın derim :)

Ying-yang, taoizmin sembolü niteliğinde zaten. Düalist bakış açısına sahip hemen herkesin uzaktan yakından taoizm ile alakadar olduğunu düşünüyorum (tabi materyalist değil de idealist çizgideyse). Zıtlıklar dengeyi, denge fiziği kurar :)

Aynen hocam Tao Te Ching'i okuyunca zaten bu kavramlara aşina olursunuz :)

Açıkçası daha okuma fırsatım olmadı üstad ama biraz üzerine araştırma yapmışlığım var. Gerçi fırsattan ziyade biraz istemedim. Bu okumalar beni biraz yıpratıyor da.. :)

Çok uzun bir kitap değil göz ucuyla bile okumanız birşeyler öğretebilir, içinde yaşam tavsiyeleri inanılmaz bence :)

Evet ya o öğretileri ufak bir derleme şeklinde okumuştum. Aşırı humanist yaklaşımları var, insanın ümit besleyesi geliyo :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29183.19
ETH 1975.38
USDT 1.00
SBD 2.69