Jonglör - Bu Bir Sanat!

in tr •  3 months ago


Her zorlukta benzer uygulamalar ile başarıya ulaşmak çok mümkün değil. Tam da bu yüzden kendimizi eğitmeliyiz işte! Karşılaştığımız zorlukları aşmak için farklı karakterlere bürünmenin yollarını bulmalıyız. Bu bir süreç ve tabii ki meşakkatli, yol boyunca hatalar yapar, yeni deneyimler elde eder ve belki de defalarca kaybederiz ama sonunda bir çok tecrübe edinmiş olarak hayatımıza devam edebiliriz. Önemli olan da devam edebilmektir. Kaybede kaybede kazanmayı ya da az kaybetmeyi becerebilmek önemli olandır. Yol boyunca ne tür durumlarda ne tür karakterlere bürünmemiz gerektiğini ve nasıl davranmamız gerektiğini öğreniriz. Tek bir durumda bazen farklı karakterlere aynı anda bürünmemiz gerekebilir. İki ya da üç karakteri birleştirebilmek ve doğru yolu bulabilmek aslında en zorudur. Toplamda baktığınızda her bir durum için farklı özelliklerinizi ön plana çıkarırsınız ama aslında siz tüm yetenekleri bir araya getirmişsinizdir. Bu da sizi aslında tanımsız yapar, ya da içlerinden birisi ile sivrilir ve öyle adlandırılırsınız. Asla vazgeçmemeniz gereken özellikleriniz de olmalı elbette! Hepsini aynı anda kapsayacak bir isim bulunabilir mi ? Lider tanımı çok uzak görünmüyor! Peki hangi aşamada hangisi daha sık kullanılır ? Her aşamada her birine ihtiyacınız olacak ama sıklığı evreler arasında yoğunlaşıyor. Bir kısmına ise sıkı sıkıya sarılmanız ve hiç ayrılmamanız gerekiyor.

Yetenek Yönetimi

Aslında en zor olanı hangi özelliğinizi hangi durumda ortaya çıkarmanız gerektiğine doğru karar verebilmek. Bazen cesur olmak işe yararken, bazen temkinli olmak büyük fayda sağlayabilir. Hızlı olmak şansınızı son derece artıran çok iyi bir özellik olabilir ama bu esnada kontrolü de yitirmemek gerekir. Sorumluluk almaktan kaçmak kötüdür demek dahi yanlış, bazen sorumluluk almamak size başarıyı getirebilir. Fırsatları iyi takip etmek elbette çok önemlidir, faydalanmaktan asla geri kalmamak gerekir ama bu üzerinize beleşçi/kolaycı yaftasını yapıştırılmasına sebebiyet verebilir. Hırslı olmak ne kadar iyi ise, hırslarına yenik düşmekte bir o kadar kötüdür. Çalışkan olmak neredeyse her alanda sizi çok öne taşıyacaktır ama bu çalışkanlığınız bir şekilde önceliklerinizi gözden kaçırmanıza sebebiyet verirse anlamsız bir hale bürünebilir ya da yeniliklere uzak birsi olarak adlandırılabilirsiniz. İyi bir dinleyici olmak elbette çok önemli, ama bazen biraz dinlemek, bazen dinlemeyi reddetmek dahi doğru karar olabiliyor. İyi niyet ve yaklaşım görmek çok önemli! Hiç otoriteden bahsetmedim umarım fark etmişsinizdir :) Etrafınızdaki herkesin hayatını kolaylaştırmak ya da güzelleştirmekten bahsediyorum esasında! Sade ve anlaşılır olmak ne kadar iyi olsa da kendinizi bir anda karmaşık problemlerin ortasında bulabilirsiniz. Bu kadar özelliği bir arada bulundurmak ve bunların doğru karışımıyla bir çözüme yaklaşabilmek bazen başlı başına karmaşadır. Önemli olan bu karmaşayı nasıl yönettiğiniz!


[Kaynak]

Asla Vazgeçme

Şu sıkı sıkıya sarılmanız ve hiç ayrılmamanız gereken özellikler var ya! Bazen istemesenizde bunlardan dahi kopmak zorunda bırakılıyorsunuz. Aman ha siz sakın şaşmayın, kişisel çıkarlarınız için ya da kısa vadede daha iyi sonuçlar elde etmek için size anlamlı seçenekler olarak görünebilir ama bunlar tuzak uzun vadede doğruluktan, adaletten, yardımseverlikten ve sürekli eğitimden asla şaşmamanız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz ilk kural, bunu bir kere kaybettiğinizde tekrar tamiri gerçekten zor. Bunu asla unutmayın. Hem kendinizin hem de ekibinizin doğruluk, adalet ve yardımseverlik duygusunu asla yitirmesine müsaade etmeyin, başarı hep yakınınızda olacak!

Destekleriniz için teşekkür ederim.

@obulunmaz


Posted from my blog with SteemPress : https://obulunmaz.000webhostapp.com/jonglor-bu-bir-sanat/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Çok güzel tavsiyelerde bulunmuşsunuz.

Hem kendinizin hem de ekibinizin doğruluk, adalet ve yardımseverlik duygusunu asla yitirmesine müsaade etmeyin, başarı hep yakınınızda olacak!

Emeğinize sağlık hocam 👏


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.