Güvenilirlik İnşası

in tr •  3 months ago


[Kaynak]

Kendisinin üstlendiği yada kendisine verilen bir görevi beklenen düzeyde gerçekleştireceği, bu süre boyuncada birlikte çalıştığı kişilere tutarlı ve uyumlu davranışlar sergileyeceği konusunda kafalarda soru işareti yaratmama durumu diye adlandırabiliriz. Ya da üzerine bilgiye dayalı olmak koşuluyla sağlıklı analizler sonucu elde edilen verileri paylaşarak uygun söylem ve davranışları sergileyebilme düzeyi de denebilir.

[Kaynak]

Uzun ve meşakkatli bir süreçtir, bugünden yarına olmayacağına emin olabilirsiniz. Bir kez bu inşaatı dikebilirseniz, hele bir de sağlıklı ise yıkılması güç bir kaleniz olur ve sonra üzerine kule de dikersiniz, merdiven dayayıp gökyüzüne de ulaşırsınız. Bu sebeple çok önem verdiğim ve sizlerinde önem vermesini salık verdiğim bir davranıştır. Bu konuda hepimizin çok aşina olduğu Bosch abinin lafı var :)))

İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.

  • Zamanında ve eksiksiz iş yapma konusunda bir uzman olman gerekiyor her şeyden önce. Bu bir alışkanlık haline gelir ve çevrendeki insanlarda bu algıyı yaratmayı becerebilirsen ilk adımı sağlam bir şekilde atmış sayabilirsin kendini.
  • Zamanında ve eksiksiz yapmak yalnızca ilk adım ama unutma hiç bir iş tek bir adımda sonuçlanmıyor ve tabii ki güvenilirlik de tek adımda sağlanmayacak. Yol boyunca ve sürecin sonunda tüm faaliyetlerle ilgili net aktarımlarda bulunmalısın.
  • Problemleri sorun haline gelmeden yani büyümeden tespit edip, çözüm adına önerilerde bulunmalısın. Çözümü ne kadar istediğini hissettirmekten bahsediyorum. Yaklaşımını herkesin bilmesinde fayda var.
  • Güven dendiğinde elbette ilk sıralarda yine iyi bir sır saklayıcısı olman gerektiğini hatırlamanda fayda var. Bilgiyi saklamak ve gerekli ortamlar dışında paylaşmamak mühimdir.
  • Yayınladığın plana sadık kalmak, gerekli yerlerde inisiyatif almak, objektif değerlendirmeler yapabilmek, bilgiye ve veriye dayalı analizler yapmak, tutarlı davranmak ve koşulların baskısı altında kalmamak mühimdir.
  • Sağlıklı iletişim ile de sosu hazırlanır ve sürekliliği sağlanarak uzun inşaat süreci başlar.
[Kaynak]

Asla vazgeçmemeniz gereken bir erdem olduğunu unutmayın. Gerek sosyal hayatınızda gerekse iş hayatınızda sıkı sıkıya sarılmanız gerekiyor. Bir kere kaybederseniz tekrar kazanmak için gerçekten çok çabalamanız gerekecektir. Her defasında kendinize emin misin, diye sorabilirsiniz. İnşa kelimesi öylesine seçilmiş bir kelime değil, altını çizmek isterim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

@obulunmazPosted from my blog with SteemPress : https://obulunmaz.000webhostapp.com/guvenilirlik-insasi/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

çok güzel bir yazı olmuş hocam özellikle tanıma bayıldım :)

Kendisinin üstlendiği yada kendisine verilen bir görevi beklenen düzeyde gerçekleştireceği, bu süre boyuncada birlikte çalıştığı kişilere tutarlı ve uyumlu davranışlar sergileyeceği konusunda kafalarda soru işareti yaratmama durumu diye adlandırabiliriz. Ya da üzerine bilgiye dayalı olmak koşuluyla sağlıklı analizler sonucu elde edilen verileri paylaşarak uygun söylem ve davranışları sergileyebilme düzeyi de denebilir.

·

Çok teşekkür ederim.

Asla vazgeçmemeniz gereken bir erdem olduğunu unutmayın

Erdem tanımlaması tam yerinde gerçekten de. 👍

·

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

işine sarılmak, işine sahip çıkmak, işini ciddiye almak da denebilir aslında tüm bu yapmış olduğunuz tanımlara. tabii siz sosyal hayat tarafını kapsayacak şekilde de ele almışsınız konuyu. en basitinden bir yerde buluşulacaksa, mekanda zamanında bulunmak bile bu güvenilirlik inşası için önemli bir detay haline geliyor. güzel paylaşım olmuş, elinize sağlık.

·

Çok haklısın, bu konu beraberinde çok net ele alınması gereken bir detay olmuş.

Teşekkür ederim.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here