Yorgunum dostlarım yorgunum, yorgun!

in #tr3 years ago

Heyt be! Türk müzik sektöründen Adnan Şenses gibi bir ses geldi de geçti...

Tabii konumuz bu değil. : ) Fon müziğimiz bu olabilir ama, dinleriz hep beraber linki koymam mı yazıma?!

Fotoğraf çekme işi en zor kısmıymış bu işin. Öyle tek başına bir ürünü alıp koyup çekemiyorsun. İlla kendini göstermesi için bir konsept yanına bir şey illa ki şart.

Atlas doğduktan bir kaç ay sonra evimize hırsız girdiği ve benim çocukluğumdan beri en büyük fobim hırsız olduğundan tutturdum ev değiştireceğiz, güvenlikli siteye çıkacağız diye. Bu sefer ki korkum karşılaşmak değil de, çocuğumu çalarlarsa oldu. Lohusa sendromum bu oldu sanırım benimde. Evi taşırken fazla eşyadan hoşlanmadığım için ne var, ne yok attım çöpe. Hatta bir akşam misafir geldi dört tane aynı bardak çıkaramadım, tam bir rezillik! : )) Salondan zaten oğlanın doğması ile birlikte televizyonu kaldırmıştık. Salonu direkt oyun odası formatına çevirdik taşınmayla birlikte.


@obulunmaz 'a sorsan daha evdeki eşyalarla 5 ev falan daha düzülür ama ben fotoğraf çekecek hiçbir şey bulamıyorum. Bugün en son oğlanın ayılarını kullanayım bari dedim. Oyuncaklar bir türlü uslu durmadılar ama! Etiketini sabit tutamayanlar , öteki ayı arkadaşının kuyruğunu ısıranlar, kafasını başka yöne çevirenler, yemek yemiş ağzını silmemişler falan. Bir türlü olmadı da olmadı bugün.


İnatla uğraştım ama üç, dört saat kadar. Sonra dedim ki çekmiyorum ulan, inat değil mi satmıyorum! Bir haftada ömrüm çürüdü. : ) Yarını dinlenme günü ilan ettim. Ana oğul baş başayız. Bu sefer de Atlas'ın arabalarını boyayacağız. Daha önce çöp arabamızı mavi yapmıştık, yarın gemimizi. : )
Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/11/yorgunum-dostlarim-yorgunum-yorgun

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50956.47
ETH 4317.73
BNB 579.91
SBD 6.33