Mis Gibi Deniz Kokusu...

in #tr3 years ago

Valvatida ürün üretimi halen devam ediyor. Gece oğlan uyudu mu hemen masaya yerleşiliyor boya, yapıştır, vernikle derken bir sürü ürün yaptım.

Bu arada desteklerini esirgemeyen koca yürekli kocama (@obulunmaz) da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnsanın etrafında birinin sürekli olumsuz eleştirilerini dur durak bilmeden sıralaması beni bu işe daha çok bağlıyor diyebilirim. Belki kimileri için moral ve motivasyon kırıcı bir durum olabilir ama benim için bu işi daha şevkle ve daha istekli yapmamı sağlıyor. Sanırım objektif bakamıyorum. Yaptığım her şey muhteşem oluyor çünkü (:


Ahşapların dili olsa da konuşsa! Kesin yapacağın işi diyerek söverdi bana. O beğenmedikçe renk değişiyor, o beğenmedikçe tasarımı değişiyor. Bir çerçeve üzerinde sayısız kat boya olabiliyor bu sayede.


Fırından yeni çıkan mis gibi deniz kokulu stüdyo ( evde kendime tabii ki de stüdyo kurdum!) çekimleri tamamlanmış ama üzerinde düzenlemesi yapılamamış fotoğraflar ilk kez Steemit'te! Dırınım dırınım dırınım.


İyi, kötü, güzel, çirkin her eleştiriye açığım. Yorum yaparsanız da sevinirim. Ürün tasarımlarında genelde sadelikten vazgeçemediğim için kendimin beğeneceği ürünler tasarlıyor olmam sanırım bu işteki en büyük handikapım. Bu da şuraya not düşülmüş olsun. Bu konuda kendimi geliştirmem gerektiğini listeme ekleyelim.


https://www.instagram.com/valvatidadesign/


Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/11/mis-gibi-deniz-kokusu

Sort:  

Olumsuz eleştiri demesek yapıcı eleştiri desek :)))

Başarılar.

ellerinize sağlık çok hoş 🤗


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00